Werken binnen een politieke context

Waarom deze training

Als professional werkzaam in het sociaal domein bevindt u zich midden in het politieke veld. De verschillende rollen die de gemeente vervult –opdrachtgever, klant en/of ketenpartner – maakt dat u moet kunnen schakelen tussen rollen en posities en moet  kunnen omgaan met belangen en verhoudingen met behoud van ethische professionaliteit. Inzicht in de ‘gemeentelijke wereld’ is daarvoor een eerste vereiste.

Deze training ondersteunt u hierbij. Enerzijds door overzicht te bieden van welke verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden er zijn –en de link en betekenis voor uw eigen werksituatie. Anderzijds door helderheid te scheppen wie binnen uw organisatie op welk niveau ingangen heeft om op een bewuste manier invloed uit te oefenen binnen de gemeentelijke wereld.

Wij raden aan deze training te volgen in een gemixte groep bestaande uit collega-professionals die werkzaam zijn op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

De training is in samenwerking met de Bestuursacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld en wordt ook samen met hen gegeven.

Uw profiel

Deze training is bedoeld voor professionals, adviseurs en managers werkzaam binnen het sociaal domein die regelmatig contact hebben met bestuurders en of ambtenaren uit de gemeente.

Dagdeel 1:

 • Plaats van de gemeente in het staatsstelsel
 • Taken en bevoegdheden van het gemeentebestuur
 • De gemeentelijke organisatie: kenmerken en modellen
 • Rol en taken en bevoegdheden van de gemeenteraad en het College van Burgemeesters & Wethouders
 • De begrotingscyclus, beleidsvoorbereiding en –uitvoering
 • Het beleidsproces binnen een gemeente, specifiek voor het beleidsplan gezondheidszorg
 • Rol van afdelingshoofd en gemeentesecretaris in het beleidsproces
 • Verschillen tussen grote en kleine gemeenten

Dagdeel 2:

 • De transities in het sociaal domein, de grootste wijziging sinds Thorbecke
 • Samenhang tussen de drie decentralisaties binnen een gemeente
 • Samenwerking binnen en tussen gemeenten (over constructies en vergadercultuur)
 • Samenwerking tussen gemeenten en externe partners rondom gezondheidszorg en de samenhang met de drie decentralisaties in het sociale domein
 • De positie van de GGD ten opzichte van de gemeente
 • Besluitmomenten en –organen van de GGD
 • De beleidsadviseur van de GGD
 • Verantwoordelijkheid op bestuurlijke regie, procesregie en casusregie

Methodiek

Vanuit praktijkgerichte herkenbare casuïstiek krijgt u inzicht in de manier waarop een gemeente werkt. Een gemixte samenstelling van de groep en deelname van collega’s uit eigen organisatie maakt onderlinge afstemming mogelijk over wie wanneer de beste ingangen bij welke gemeente(n) kan creëren.

Trainers

 • Harry Ploeg

Met het volgen van deze training kunt u benoemen:

 • Wat de taken en bevoegdheden van gemeenten zijn
 • Wat de rollen en verantwoordelijkheden van burgemeester, raad, college, gemeentesecretaris en griffier zijn
 • Hoe beleid tot stand komt binnen gemeenten
 • Met welke en wat voor soort gemeenten uw organisatie samenwerkt.
 • Wat de formele relatie is tussen de organisaties van de deelnemers en de gemeente, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
 • Waar de gemeenten in uw werkgebied binnen het sociale domein mee bezig zijn, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
 • Wat de samenwerkende partijen zijn binnen het sociaal domein.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data of locatie niet gelegen? Of heeft u interesse in een maatwerkvariant? Neem dan contact met ons zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Informatie volgt
Duur 2 dagdelen
Niveau
Werkbelasting 1 tot 2 uur