Werken binnen een bestuurlijk krachtveld

Waarom deze training

Werkend binnen een bestuurlijk veld wordt u als professional binnen het sociaal domein continu aangesproken op uw politiek-bestuurlijke competenties. Flexibel (mee)bewegen door snelle analyses en door besef van de invloed van politiek en bestuur op uw werk, is dagelijkse kost. Het vraagt niet alleen inzicht in belangen en verhoudingen, maar ook om tact, geduld en sensitiviteit. Zeker wanneer u te maken krijgt met vragen, opmerkingen en/of plotselinge koerswijzigingen die u niet kunt plaatsen of die onlogisch lijken.

Deze training ondersteunt u bij het (verder) ontwikkelen van de daarbij benodigde (gespreks)vaardigheden om makkelijker te schakelen tussen de verschillende rollen van innovator, veranderaar, netwerker, vakman, manager, etc. Uw eigen omgevingsbewustzijn, integriteit, onderhandelingsvaardigheden, wijze van conflicthantering en beïnvloeding vormen daarbij het uitgangspunt.

De training is in samenwerking met de Bestuursacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld en wordt ook samen met hen gegeven.

Uw profiel

Deze training richt zich op tactisch/strategisch professionals binnen het sociaal domein, die binnen het bestuurlijke krachtenveld opereren en bereid zijn om hun ervaringen actief te delen met de groep.

De training is als volgt opgebouwd:

1. Politiek-bestuurlijke sensitiviteit

 • Basiskennis en -inzicht: waar hebben we het over
 • Werken in een politieke omgeving
 • Het krachtenveld: belangrijke belangengroepen, doelgroepen en instellingen in de gemeentepolitieke omgeving

2. Het politieke krachtenveld

 • Verkennen van het politiek-bestuurlijke krachtenveld
 • De rollen van de verschillende partijen
 • Inleven in de rol van het college
 • Spanningsveld tussen de beleidsmedewerker en de politicus

3. Verdieping

 • Terugblik op dag 1
 • Beïnvloeden zonder macht
 • Beïnvloedend luisteren

4. Vaardigheden

 • Bespreking van casussen in groepen
 • Bespreking van één van de casussen (plenair) met aandacht voor omgevingsbewustzijn, integriteit,
  onderhandelen, conflicthantering en beïnvloeding

Twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met de opdracht een praktijkcasus in te brengen tijdens de training.

Methodiek

De trainer treedt vooral op als ‘gespreksleider’ om interactie en kennisdeling in de groep te stimuleren. Enerzijds door deelnemers te vragen naar de eigen ervaringen en werkwijzen (n.a.v. hun ingebrachte casus), anderzijds door zelf praktijkvoorbeelden te geven van andere organisaties. Hierdoor krijgt u ook een ‘kijkje in de keuken’ van het politiek-bestuurlijke speelveld van collega-professionals.

Trainers

 • Info volgt

Na het volgen van deze training kunt u benoemen:

 • Wat het politieke, ambtelijke en maatschappelijke krachtenveld is
 • Hoe dit krachtenveld en de media inspelen op publieke vraagstukken
 • Hoe u transparant kunt blijven binnen het spanningsveld tussen wensen van bestuurders en uw eigen ambtelijke verantwoordelijkheid
 • Welke verschillende dingen u kunt doen om de dynamiek van het politiek-bestuurlijke krachtenveld te beïnvloeden
 • Hoe u door af te stemmen op voorkeursgedrag van bestuurders de samenwerking kunt bevorderen

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data of locatie niet gelegen? Of heeft u interesse in een maatwerkvariant? Neem dan contact met ons zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Informatie volgt
Duur 4 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Gemiddeld 4 uur voorbereiding en uitwerken van opdrachten