Scenario’s schetsen in samenwerking tussen formele en informele zorg

Waarom deze training

De overheid zet binnen het sociale domein steeds sterker in op de eigen kracht van de burger waarbij preventie en monitoring het uitgangspunt vormen. Tegelijkertijd is er steeds minder geld beschikbaar om bestaande en toekomstige taken uit te voeren. Om de zelfredzaamheid van de burger vanuit het eigen sociale netwerk te versterken, is samenwerking tussen formele en informele zorg en een betere verbinding tussen preventie en zorg van belang.

Bij het maken van die keuzes is scenario denken en planning een uitermate waardevol instrument. Het werken met scenario’s biedt een uitweg. Scenario’s zijn logisch samenhangende beelden van waarschijnlijke toekomsten.

De training is in samenwerking met de Bestuursacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld en wordt ook samen met hen gegeven.

Uw profiel

Deze training richt zich op bestuurders, die zich bezig houden met strategisch beleid.

Binnen de training worden de deelnemers meegenomen in hun eigen scenario aan de hand van de volgende 7 stappen:

 1. Dijkbewaking
 2. SWOT
 3. Succesformule
 4. Diepvriesvraag
 5. Twee ontwikkelingen, vier scenario’s
 6. Windtunnelen
 7. Aanpassen succesformule

Methodiek

Praktijkgericht en herkenbare training, waarin de organisatie en bestuurders werken met een eigen ingebracht (fictief) scenario.

Trainers

 • Guus Essers en Lex Bruijn

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Visie en omgeving
 • Omgaan met onzekerheid
 • Drijvende krachten
 • Communicatie
 • Strategie
 • Evaluatie

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt uw beslissingen beter onderbouwen
 2. U herkent patronen in gebeurtenissen en beseft de gevolgen
 3. U communiceert beter rond uw besluitvorming

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data of locatie niet gelegen? Of heeft u interesse in een maatwerkvariant? Neem dan contact met ons zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Informatie volgt
Duur 2 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Maximaal 2 uur voorbereiding