Regievoeren in netwerken publiek privaat

Waarom deze training

Samenwerken in mono- en multidisciplinaire netwerken staat hoog op de agenda en vormt een uitdaging voor vele organisaties. Om binnen deze netwerken vraagstukken te initiëren en samenwerkingsprocessen te coördineren om uiteindelijk de gewenste resultaten te bereiken, is het noodzakelijk dat iemand de regie neemt. Deze training ondersteunt u bij de (verdere) ontwikkeling van competenties die noodzakelijk zijn om een regierol optimaal te kunnen vervullen. Ook als u geen specifieke sturingsbevoegdheden heeft.

Of u nu op strategisch, tactisch of operationeel niveau acteert, het uitgangspunt is situationeel handelen vanuit uw oog voor de belangen, kennis en competenties van de individuele betrokkenen en de verschillende omstandigheden waarbinnen een vraagstuk zich afspeelt. Vanuit specifieke praktijksituaties leert u hoe u door regie te pakken eraan bij kunt dragen dat uw organisatie samenwerkt met andere organisaties of met collega’s van andere disciplines. Zodat zowel de doelstellingen van de eigen organisatie als de gezamenlijke doelstellingen worden gerealiseerd.

De training is in samenwerking met de Bestuursacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld en wordt ook samen met hen gegeven.

Uw profiel

Deze training richt zich op tactisch/strategisch professionals die werkzaam zijn binnen het sociaal domein.

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: De Kennismaking

 • Definities ‘horizontaal organiseren’, ‘regie’ en ‘regisseur’.
 • De politieke context, de spelers, hun belangen en het speelveld van uw werkomgeving.
 • Denken en handelen vanuit meerdere contexten en de eigen rol en positie in het krachtenveld.
 • Maken van een krachtenveldanalyse of actorenanalyse.
 • Benodigde competenties en reflecteren op eigen rol en positie.

Dagdeel 2: Het voorbereiden

 • Mensen mee en in beweging zonder macht uit te kunnen uitoefenen
 • Inzicht in het regieproces en de (rand)voorwaarden voor succes en gewenst effect
 • Toepassen van verschillende regiestijlen en regisseursrollen
 • Omgaan met weerstand en het inzetten van verschillende beïnvloedingstijlen
 • Het geven en ontvangen van feedback

Dagdeel 3: Het oefenen

 • Keuzes maken uit instrumenten die het organiseren van samenwerking beïnvloeden
 • Verschillende regietypen en het regieproces in politiek dynamische ‘grillige’ omgevingen
 • Draaiboek maken, kijken met verschillende ‘brillen’
 • Het geleerde in praktijk brengen door oefenen.

Evt. Dagdeel 4: Try out

 • Presentatie over een regievraagstuk (waaraan gedurende de training is gewerkt)
 • Reflectie op de eigen ontwikkeling gedurende de opleiding

Data 2015

Training najaar

 • dag 1: 10 november de hele dag
 • dag 2: 8 december de ochtend

Methodiek

De opzet van deze training is interactief, vernieuwend en praktijkgericht. Er wordt gewerkt met praktische voorbeelden en indien gewenst met eigen ingebrachte vraagstukken.

Trainers

 • Klaas Tuitjer

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Regisseren: wat is het en hoe doet u het;
 • Belang van relaties, samenwerken en regie.

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 • U kunt uw eigen visie verwoorden t.a.v. het regisseren in verschillende omstandigheden;
 • U kunt regiecompetenties toe passen in het werkveld;
 • U kunt de verschillende regiestijlen en regisseursrollen in de praktijk toepassen;
 • U kunt denken en handelen vanuit meerdere contexten;
 • U kunt krachten identificeren in het (politieke) speelveld die invloed uitoefenen en hierin de eigen rol en positie herkennen;
 • U kunt de ‘kunst van het verleiden’ toepassen;
 • U kunt vanuit kracht in plaats van macht de gewenste resultaten bereiken.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data of locatie niet gelegen? Of heeft u interesse in een maatwerkvariant? Neem dan contact met ons zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Informatie volgt
Duur 4 dagdelen
Niveau
Werkbelasting 32 uur