Pesten in zicht

We willen dat elk kind en iedere jongere opgroeit in een veilige leefomgeving, thuis, op school en in de wijk. Pesten is echter van alle tijden en haalt regelmatig de publiciteit. Recent zijn enkele zelfmoorden uitgemeten in de media. Pesten heeft maatschappelijk de aandacht en aanpak van pesten staat hoog op de politieke agenda. Door de komst van nieuwe media zijn er nieuwe vormen van pesten ontstaan. (Cyber-)pesten is niets nieuws meer. In deze training leert u hoe u dit adequaat kunt aanpakken. Verschillende vormen van pesten komen aan bod en u krijgt praktische informatie aangereikt die u kunt gebruiken voor uw eigen plan van aanpak.

Uw profiel

Deze training richt zich op professionals die (in-)direct werken met kinderen en beleidsmatig betrokken zijn bij de aanpak van pesten, zoals leerkrachten, pedagogischmedewerkers en directeuren en locatieleiders in het onderwijs en de kinderopvang.

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1 achtergrond en pestprotocol

 • Bespreken feiten en cijfers van (digitaal) pesten;
 • Inzicht in de rollen en het groepsproces bij pesten;
 • Behandelen inhoud plan van aanpak en pestprotocol.

Dagdeel 2 aanpak van pestincidenten

 • Kennismaken met diverse methodieken en lesmaterialen;
 • Training vaardigheden met betrekking tot de aanpak van pestincidenten;
 • Gezamenlijk plan van aanpak maken voor uw organisatie.

Data 2015

Training voorjaar

 • dag 1: 8 april 13:30-17:30
 • dag 2: 15 april 13:30-17:30

Training najaar

 • dag 1: 30 september 13:30-17:30
 • dag 2: 7 oktober 13:30-17:30

Methodiek

Deze training is gebaseerd op theoretische kennisoverdracht en het overbrengen vanpraktijkervaring. Wij hanteren hierbij interactieve werkvormen, waarin we reële casuïstiek analyseren. Met name het focussen op door de professional zelf bedachte situaties levert het hoogste leereffect op.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens de training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Cijfers en feiten m.b.t. (digitaal) pesten;
 • Wat is er bekend over effectiviteit van methoden en lesmaterialen?
 • Adequaat reageren op pestsignalen;
 • Rol en positie van school en kindercentrum;
 • Pestprotocol;
 • Bouwstenen voor een plan van aanpak.

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt het groepsproces achter pesten benoemen;
 2. U kunt effectieve methoden en materialen tegen pesten benoemen;
 3. U heeft de eerste bouwstenen van uw eigen pestprotocol en kunt dit protocol verder doorontwikkelen;
 4. U kunt pestsignalen monitoren.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij andersvermeld.

Meer informatie

De training pesten in zicht sluit aan bij de JGZ-richtlijn pesten.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 375,-
Duur 2 Dagdelen
Niveau
Werkbelasting Info volgt.
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl