Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

Een ingrijpende gebeurtenis is niet alleen schokkend voor de eerst betrokkenen. Het zorgt ook vaak voor (maatschappelijke) onrust en hectiek, soms zelfs paniek. Er wordt van u verwacht dat u het hoofd koel houdt en de juiste stappen zet. Het is daarom belangrijk te weten hoe u de schade beperkt, de juiste opvang regelt en de onrust zo klein mogelijk houdt. Wat doet u bijvoorbeeld bij een plotseling overlijden van een medewerker of een busongeluk tijdens een uitje? Wordt u overvallen, of is er een plan waarmee u meteen aan de slag kunt? Protocol A van het Psychosociaal Veiligheidsplan behandelt ingrijpende gebeurtenissen en biedt houvast in de meestal chaotische situatie die ontstaat wanneer uw organisatie hiermee te maken krijgt.

Uw profiel

Deze training richt zich op alle professionals die (indirect) werken met kinderen en een sleutelrol vervullen binnen de organisatie. Denk aan schooldirecteuren, interne contactpersonen, bestuurders binnen het verenigingsleven en locatieleiders in de kinderopvang. Wij stemmen de training in overleg met de professionals af op de gewenste behoeften

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: reacties van kinderen op een ingrijpende gebeurtenis

 • Het besef van de dood op verschillende leeftijden;
 • Fasen van rouwverwerking;
 • Het bespreken van slecht nieuws;
 • Omgaan met eigen emoties en vragen van kinderen.

Dagdeel 2: interactief oefenen met protocol A: ingrijpende gebeurtenissen

 • Inschatten van de omvang van een incident;
 • Welke eerste ondersteuning kunt u het beste bieden?
 • Hoe bepalend is uw rol in het proces rondom een incident?

Data 2015

Training voorjaar

 • dag 1: 9 juni 12:30-17:00
 • dag 2: 23 juni 12:30-17:00

Training najaar

 • dag 1: 15 oktober 08:30-12:30
 • dag 2: 29 oktober 08:30-12:30

Methodiek

Deze training is gebaseerd op theoretische kennisoverdracht en het overbrengen van praktijkervaring. Wij hanteren hierbij interactieve werkvormen, waarin we waargebeurde ingrijpende gebeurtenissen analyseren. Met name het focussen op door de professional zelf bedachte situaties levert het hoogste leereffect op.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Besef van de dood op verschillende leeftijden;
 • Fasen van rouwverwerking;
 • Praten met kinderen en ouders over de dood en andere ingrijpendegebeurtenissen;
 • Protocol A: ingrijpende gebeurtenissen.

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt benoemen op welke leeftijd kinderen welk besef van de dood hebben enwat de fasen van rouwverwerking zijn;
 2. U kunt (preventief) met (jonge) kinderen en ouders praten over dood en verdrieten andere ingrijpende gebeurtenissen;
 3. U kunt adequaat reageren op een signaal of melding van een ingrijpendegebeurtenis en stappen zetten ter ondersteuning van betrokkenen.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Deze training maakt onderdeel uit van een pakket van trainingen. Dit pakket bereidt organisaties die werken met kinderen in zijn geheel beter voor op het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag:

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 375
Duur 2 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Info volgt
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl