Ogen en oren in de wijk

Als woningbouwcorporatie wilt u voorkomen dat de duurzaamheid en leefbaarheid van uw huurders in het gedrang komt door huisuitzettingen door overlast of huurachterstanden, ruzies in de wijken, criminaliteit en andere zaken. Een goed contact met uw huurders is daarom van groot belang. Tegelijkertijd past het steeds vaker om het onderhoud van uw woningen aan te besteden, waardoor het directe contact tussen u en uw huurders flink minder wordt. Gevolg hiervan is dat probleemsituaties niet meer direct door medewerkers worden gesignaleerd en aangepakt, maar dat de corporatie afhankelijk is van de onderaannemers om zorgwekkende signalen door te geven.

Train medewerkers tot ogen en oren van de wijk

Door de inzet van deze training krijgt u meer zicht op ingewikkelde situaties en problemen die zich voordoen bij individuele huurders en in wijken waar veel van uw woningen staan.Deelnemers leren om op tijd en bij de juiste persoon melding te doen als er sprake is van een zorgwekkende situatie, of het nu gaat om een verward of kwetsbaar persoon of een hennepkwekerij.Het uiteindelijke doel is het op tijd kunnen ingrijpen zodat erger wordt voorkomen.

Uw profiel

Deze training richt zich op professionals, zoals beheerders van woningbouwcorporaties, onderhoudregisseurs van onderaannemers en medewerkers van NUTS-bedrijven.
De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: Interactieve introductie in de wereld van zorgwekkende situaties en de kwetsbare mens

•    Wat is een zorgwekkende situatie?
•    Kwetsbare mensen; wanneer is iemand kwetsbaar?
•    Hoe herken je zorgwekkende zorgmijders?
•    Wat doe je als je een zorgwekkende situatie signaleert?
•    Hoe zorg je voor je eigen veiligheid en gezondheid?
•    Introductie van de signalenkaart (GGD-product)
•    Agressieprotocol

Dagdeel 2: Het contact met de klant (Dit onderdeel wordt in de praktijk geoefend met een acteur)

•    Hoe verlopen gesprekken in de praktijk?
•    Hoe klantvriendelijkheid ben jij?
•    Hoe leg je contact met lastige klanten?
•    Wat als de taal of cultuur een barrière is?
•    Wat als je niet binnen mag?
•    Hoe reageer je met een agressieve klant voor je?

Methodiek

De training gaat uit van de dagelijkse praktijk van de deelnemers en is gebaseerd op praktijkvoorbeelden die door deelnemers worden aangeleverd. Er wordt een sterk beroep gedaan op het inlevingsvermogen en reflectie op eigen handelen. Oplossingsgericht werken staat centraal. De training heeft een interactief karakter door het oefenen van praktijksituaties met een professionele acteur en het feedback geven op elkaar. Door het inzetten van prikkelende boodschappen via de Continuous Learning App voor en/of na de training versterkt het lerend vermogen van de deelnemer.  

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

•    Verschil in normen en waarden en hoe daarmee om te gaan.
•    Kwetsbare mensen in lastige omstandigheden
•    Zorgen voor eigen veiligheid en gezondheid
•    Het eerste contact leggen

Met het volgen van deze training bereikt u: de volgende leerdoelen:

1.    U kunt praktijkvoorbeelden geven waarin u te maken kreeg met verschillen in normen en waarden
2.    U kunt benoemen wat signalen zijn; waaraan u kwetsbare mensen kunt herkennen
3.    U kunt uitleggen waar u op let als het gaat om uw eigen en andermans veiligheid en gezondheid
4.    U kunt een moeizaam gesprek op gang brengen en bewoner een veilig gevoel geven

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.Op aanvraag. Neemt u contact met ons op.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Op aanvraag
Duur 2 dagdelen
Niveau
Werkbelasting