Milieu en gezondheid: een kennismaking

Hoe gaat u om met inwoners die ongerust zijn over mogelijke gezondheidsrisico’s van UMTS- of GSM-zendmasten? Of die denken dat er in hun wijk meer ziekten voorkomen doordat ze dicht bij een fabriek of een snelweg wonen? Hoe gevaarlijk is een situatie? En hoe zorgt u bij de ontwikkeling van plannen voor een nieuwe woonwijk dat de leefomgeving zo gezond mogelijk is? Gemeenten, provincies en GGD’en zien zich door burgers en andere instanties op verschillende manieren geconfronteerd met problemen en risico's rond gezondheid en milieu. Vragen over chemische vervuiling, stank, straling, lawaai, gevaarlijke of hinderlijke beestjes, plantjes, schimmels, enz. in bodem, water en lucht komen veel voor. Hoewel we weten dat het milieu op veel plaatsen niet echt gezond is, lukt het niet altijd om een milieuoorzaak vast te stellen van de gezondheidsproblemen.

In deze training staan de risico's en (gezondheids-)problemen centraal die al of niet terecht en aantoonbaar in verband worden gebracht met de fysieke leefomgeving. U maakt kennis met de belangrijkste milieuproblemen en de invloed daarvan op de gezondheid. Ook gaan we in op de rol die verschillende partijen kunnen spelen bij de aanpak van milieu-gezondheidsproblemen.

Uw profiel

Deze training richt zich op GGD’ers en professionals in de publieke sector, zoals gemeenteambtenaren, met de portefeuille gebiedsontwikkeling, milieu, wonen, verkeer en/of gezondheid.

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: toelichting theorie en achtergrond relatie tussen milieufactoren en gezondheid

 • Voorbeeld casuïstiek
 • Risico’s van milieufactoren
 • Invloed van perceptie, risicocommunicatie
 • Positieve facetten van milieufactoren
 • Presentatie van een uit te werken casus als huiswerk

Dagdeel 2: presentatie en discussie huiswerkopdracht

 • Presentatie en inhoudelijke terugkoppeling
 • Discussie over de aanpak en overwegingen bij vragen over de relatie gezondheid en milieu
 • Toets in de vorm van een quiz
 • Evaluatie training

Methodiek

Ter voorbereiding sturen wij u een actueel artikel toe waarin de relatie tussen gezondheid en milieu op scherp is gezet of aan bod komt. De training zelf bestaat uit een combinatie van presentatie en actieve werkvormen.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens de training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Milieu en gezondheid
 • Risicoperceptie
 • Luchtverontreiniging, geluid en straling
 • Groen
 • Externe veiligheid

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt benoemen wat de relatie is tussen milieu en gezondheid: hoe belangrijke milieufactoren de gezondheid kunnen beïnvloeden en hoe groot die invloed is;
 2. U kunt deze kennis toepassen in een realistische milieu-gezondheidscasus en begrijpt de overwegingen en gedachten bij deze casus;
 3. U bent in staat milieu-gezondheidsproblemen op te lossen met inzicht in de overwegingen en keuzes;
 4. U kunt benoemen wat de rol van uzelf en andere actoren hierin is, zoals belangengroepen, GGD’en en gemeenten.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 700,-
Duur 2 Dagdelen
Niveau
Werkbelasting 1 Huiswerkopdracht
Eveline Dekkers

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Eveline Dekkers
076 - 5282 000
e.dekkers@ggdacademy.nl