Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Opvoeden en opgroeien in de huidige samenleving gaat over het algemeen goed. Helaas gaat het ook een enkele keer mis en ontsporen ouders of kinderen. Afgelopen jaar zijn in Nederland 119.000 kinderen en jongeren lichamelijk of psychisch mishandeld. Door in een vroeg stadium risicofactoren te signaleren en te bespreken met ouders, erkent u vermoedens en signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld en kunt u voorkomen dat situaties verder uit de hand lopen. Vanaf juli 2013 zijn alle professionals die met kinderen werken verplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden volgens de landelijk ingevoerde ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Maar hoe signaleert u nu in een vroeg stadium problemen? Waar ligt uw verantwoordelijkheid? En welke stappen kunt en moet u nemen?

Na deze training weet u hoe u met dit soort vragen om kunt gaan en hoe u de Meldcode kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Uitgangspunten hierbij zijn de richtlijnen die het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opgesteld.

Uw profiel

Deze training richt zich op alle professionals die (indirect) werken met kinderen. Denk aan leerkrachten, interne contactpersonen, pedagogisch medewerkers kinderopvang, jeugdgezondheidsmedewerkers, maatschappelijk werkers, jongerenwerkers, huisartsen en tandartsen.

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: inhoud en toepassing van de Meldcode

 • Theoretische kennis, terminologie en definities rondom kindermishandeling en de Meldcode;
 • Praktijkvoorbeelden, beeldmateriaal en zelf ingebrachte casuïstiek;
 • Welke stappen dienen gezet te worden volgens de Meldcode?
 • Toepasbaarheid van de Meldcode op de eigen werksituatie;
 • Inschatten van de ernst van de signalen en het bespreekbaar maken ervan met betrokkenen.

Dagdeel 2: omgaan met de Meldcode

 • Oefenen met dilemma’s rondom de Meldcode;
 • Voeren van moeilijke gesprekken middels rollenspellen;
 • Feedback en discussie.

Data 2015

Training voorjaar

 • dag 1: 16 april 08:30-12:30
 • dag 2: 23 april 08:30-12:30

Training najaar

 • dag 1: 28 september 12:30 - 17:00
 • dag 2: 19 oktober 12:30 - 17:00

Methodiek

Naast theoretische kennisoverdracht is de training vooral gebaseerd op oefenen aan de hand van reële, en zelf ingebrachte, casuïstiek. We hanteren hierbij interactieve werkvormen. De trainer maakt onder andere gebruik van audiovisueel materiaal, waarin waargebeurde situaties geanalyseerd worden, spelmateriaal, situatieschetsen, factsheets en een stappenmodel. Een trainingsacteur wordt ingezet om het leerrendement te vergroten. U ontvangt een op maat gemaakte cursistenmap.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • Rollen en verantwoordelijkheden binnen de Meldcode;
 • Stappenmodel van de Meldcode;
 • Signalen van kindermishandeling;
 • Moeilijke gespreksvoering bij vermoeden van kindermishandeling.

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt benoemen wat het doel van de verplichte Meldcode is;
 2. U kunt benoemen wat de stappen van een Meldcode zijn;
 3. U kunt benoemen wat uw eigen rol is en mogelijkheden zijn;
 4. U kunt benoemen wat de rol van het AMK en SHG is;
 5. U kunt benoemen wat de signalen van kindermishandeling zijn;
 6. U kunt handelen en samenwerken bij het doorlopen van de stappen volgens de Meldcode.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Voorafgaand aan de training bespreken we tijdens een telefonisch contact uw leerbehoeften en leerdoelen. Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Meer informatie

De training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling sluit aan bij de JGZ-richtlijn voor secundaire preventie kindermishandeling.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 500,-
Duur 2 Dagdelen
Niveau
Werkbelasting Info volgt.
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl