Mastercursus Public Health

Door toename van de zorgvraag en een verwacht tekort aan zorgverleners ontstaat vanuit de overheid, patiëntenverenigingen en beroepsbeoefenaren de noodzaak tot integratie van de eerste lijn. De ‘Toekomstvisie huisartsenzorg 2012’ van de NHG en de LHV onderschrijft dit: de zorg moet rond de zorggebruiker worden georganiseerd in geïntegreerde samenwerkingsverbanden die aansluiten bij de leefomgeving van de patiënt. Dit maakt samenwerking tussen de GGD en eerste lijn professionals van grootbelang. De huisarts wordt gezien als de centrale spil in buurtzorg. Vanuit zijn poortwachters-/coördinatiefunctie voor met name kwetsbare groepen wordt een proactieve, op preventie gerichte, aanpak verwacht. Hij is een herkenbaar aanspreekpunt voor de GGD en maakt een snelle link met public health mogelijk.

De mastercursus Public Health brengt u volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van public health in het raakvlak met de eerste lijn. Vanuit het CanMeds model werkt u aan de competentie kennis en wetenschap. Ookgaat u samen met een coach uit de Public Health praktisch aan de slag om een projectvoorstel tot samenwerking uit te werken en te implementeren. Hierbij ligt de focus op de competenties maatschappelijk handelen, samenwerken, communicatie en organisatie.

Uw profiel

Deze training is bedoeld voor huisartsen en biedt u 20 uur LHV-accreditatie.

Programma

De mastercursus is opgezet als een traject met twee sporen over zes dagdelen. Spoor 1 bestaat uit vakinhoudelijke dagdeelbijeenkomsten waarin best practices en nieuwe ontwikkelingen aan bod komen. In Spoor 2 werkt u samen met een professional uit de publichealth – als coach - aan een klein innovatief plan op één van de public health thema’s. De voortgang van de plannen wordt tijdens de dagdeelbijeenkomsten uit spoor 1 met de andere cursisten besproken. lndien aanwezig, betrekken wij AIOS-en en artsen MG.

Dagdeel 1: introductie Public Health (23-10-2013)

 • Naast de kick-off van Spoor 2 behandelen we het belang van de public health vanuit verschillende perspectieven;
 • Door: Koos van de Velden, hoogleraar Public Health/ hoofd afdeling Public Health Radboud Universiteit en Hugo Backx, directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord;
 • Locatie: Klooster Soetebeeck te Ravenstein.

Dagdeel 2: wijkgericht werken (13-11-2013)

 • Door ons te richten op populatiegerichte zorg, versterken we de kern en de kracht van de huisartsenpraktijk als eerste lijns-voorziening in de wijk of het dorp;
 • Door: Maarten Klomp, huisarts/ directeur van De ondernemende huisarts en Marja van Bon, Manager Team Leefomgeving GGD Hart voor Brabant;
 • Locatie: Jongerencentrum de Poort te Den Bosch.

Dagdeel 3: samenwerking rondom kwetsbare groepen (22-01-2014)

 • Verschillende experts delen best practices over de publieke gezondheidsthema's verstandelijk beperkten, de grijze golf en jeugd (zowel alcohol als overgewicht);
 • Door: Alfons Olde Loohuis. Coördinator huisartsopleiders, Eerste Lijns Geneeskunde Radboud Universiteit;
 • De volgende sprekers komen aan bod: Henny Landman, Arts verstandelijk gehandicapten, Casper ter Smette, huisarts/ kaderarts ouderzorg. lnge van den Borne, Projectmanager ‘Think before you drink' GGD West-Brabant en Ellen Anzion, projectleider JOGG GGD Hart voor Brabant;
 • Locatie: Centrum voor Jeugd en Gezin te Uden.

Dagdeel 4: de nieuwe GGZ; kansen en bedreigingen (19-02-2013)

 • Tijdens een interactieve sessie bespreken we de mogelijkheden binnen de verschuiving van de GGZ naar de eerste lijn;
 • Door: Maarten Jacobs, huisarts/ kaderarts GGZ en Igor van Laele, Arts Algemene Gezondheidszorg GGD Hart voor Brabant;
 • Locatie: informatie volgt.

Dagdeel 5: revival van infectieziekten en andere incidenten (12-03-2013)

 • U maakt op interactieve wijze kennis met de organisatie van infectieziektebestrijding en crisisbeheersing in Nederland. We gaan in op rollen en taken van eerste lijn professionals, de GGD en andere landelijke organisaties zoals het RIVM en de Geneeskundige hulpverlening bij Rampen en Ongevallen;
 • Door: Paul Giessen, huisarts/ kaderarts spoedeisende zorg, en Clementine Wijkmans, Arts Infectieziektenbestrijding, GGD Hart voor Brabant;
 • Locatie: Boerderij de Kerkhoeve te Helvoirt.

Dagdeel 6: presentatie van de projecten (23-04-2013)

 • Officiële presentatie van de verschillende Spoor 2 plannen en feedback van medecursisten en docenten;
 • Door: Koos van de Velden, hoogleraar Public Health/ hoofd afdeling Public HealthRadboud Universiteit en Hugo Backx, directeur Publieke Gezondheid Brabant-Noord;
 • Locatie: Klooster Soetebeeck te Ravenstein.

Resultaat

Tijdens deze mastercursus leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Public Health vanuit diverse perspectieven;
 • Wijkgericht werken in de eerste lijn;
 • Kansen en bedreigingen van de nieuwe GGZ;
 • Samenwerken rond kwetsbare groepen: verstandelijk beperkten, grijze golf en jeugd;
 • Infectieziekten;
 • Crises.

Na het volgen van deze mastercursus:

 1. kunt u de actuele ontwikkelingen in de publieke gezondheid benoemen;
 2. kunt u betekenis van deze actualiteit voor uw rol als huisarts benoemen;
 3. heeft u een gezondheidsplan opgezet ter verbetering van de samenwerking binnen de publieke gezondheid.

Na afloop van de mastercursus ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat. Met het volgen van deze nascholing ontvangt u 20 uur LHV-accreditatie.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Organisatie
GGD Academy organiseert deze nascholing in samenwerking met Eerste lijns Geneeskunde Radboud Universiteit en PAO Heyendael.

Publicatie
De mastercursus en de voorstellen worden aangeboden ter publicatie in het 'Tijdschrift voor sociale geneeskunde', 'Huisarts en Wetenschap' en 'Medisch contact'. Het project dat als beste beoordeeld wordt, krijgt een eervolle vermelding in Lijn 1.

Kosten

De trainingen en cursussen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. De vermelde prijs is inclusief soep en broodjes.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 995
Duur 6 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Zelfstudie en projectvoorstel
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl