Kracht van Aandacht

Eenzaamheid is een thema wat ons allen aan het hart gaat en is niet aan te pakken zonder het echter contact met de ander. Want uiteindelijk is ieder mens anders, iedere gesprek anders, het gaat om echte aandacht voor elkaar!

Vertellen over vaardigheden kan leerpunten opleveren, maar onze overtuiging is dat het ervaren een veelvoud aan inzichten biedt. Met deze voorstelling over eenzaamheid komt de realiteit op een toegankelijke wijze voelbaar dichtbij. In, en op basis van, deze ervaring gaan we samen het gesprek aan. En oefenen we met gespreksvaardigheden door eigen ervaringen te delen, elkaar advies te geven, en gesprekken te oefenen.

Uw profiel

Professionals en mantelzorgers die werken met ouderen.

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: Interactief Theater over eenzaamheid

Als eerste optie bieden we de medewerkers een voorstelling over eenzaamheid waarbij acteurs de toeschouwers actief betrekken. Een toegankelijke vorm om met mantelzorgers in gesprek te komen over het luisteren naar en aansluiten bij mensen. Tijdens dit zorgvuldig vormgegeven theaterstuk gaan we direct aan de slag met de meningen en suggesties uit het publiek. De acteurs van belichten maatschappelijke thema’s vanuit verschillende invalshoeken. Lastige onderwerpen geven zij zo eerlijk mogelijk weer. Scènes worden vanuit diverse standpunten gespeeld. Acteurs proberen, schakelen en communiceren. Interactief theater geeft, door de directe inzichten, houvast bij het ontwikkelen luistervaardigheden, en het inleven in en aansluiten bij de ander.

Dagdeel 2: Monoloog over Eenzame Ouderen

Als tweede optie bieden we de professionals en mantelzorgers een monoloog over de eenzame oudere. Een nieuw initiatief als vervolg op een zeer succesvolle en ontroerende voorstelling ‘De Mantel der Liefde’.

Op dit moment wordt de monoloog over eenzame ouderen in samenwerking met ouderen samengesteld op. Het gaat hier om een vertelling over eenzaamheid vanuit het hart. Volgend op deze openhartige en ontroerende monoloog gaan de deelnemers samen begeleid in gesprek over de inzichten uit de monoloog.

Dagdeel 3: Een goed gesprek met aandacht voor elkaar

  • Stel, u komt op visite bij een persoon met een hulpvraag maar het lijkt of u beide een ander gesprek voert. Of dit gesprek gaat een kant op waar u zich geen raad mee weet! Ieder mens is anders en ook iedere connectie tussen mensen is anders. Hoe kunnen we leren van eigen inzichten en ervaringen, maar nog interessanter; hoe kunnen we leren van elkaars ervaringen en vaardigheden?
  • Als tweede onderdeel willen we graag de professionals en mantelzorgers lastige situaties met elkaar laten bespreken en gesprekken laten oefenen. Een soort van intervisiebijeenkomsten waarin de professionals en mantelzorgers de vragen die zij tegenkomen bespreekbaar maken en advies krijgen van collega professional of mantelzorger. Naast de waardevolle inhoudelijk tips over gesprekken geeft dit tevens openheid naar elkaar toe waardoor men elkaar ook kan gaan versterken door het geven van feedback. Deze gesprekken (of gespreksdelen) kunnen ze vervolgens op een toegankelijke manier oefenen.

Voor een goed gesprek met aandacht voor elkaar is 4 uur noodzakelijk. Indien gewenst is het mogelijk om dit dagdeel terug te brengen naar een bijeenkomst van 2 uur waarbij wordt gekozen voor intervisie of voor het oefenen van gesprekken.

Methodiek

Een interactieve, vernieuwende en praktijkgerichte ervaring gericht op theater waarin men wordt geraakt door de realiteit. Aanvullend worden deze inzichten verder uitgediept MET de deelnemers waardoor het nog meer een eigen ervaring wordt, met bijbehorende inzichten en leerpunten.

Trainers

Als GGD Academy werken wij met inhoudsdeskundigen die zijn opgeleid tot trainer en getalenteerde ZZP-ers die tot ons netwerk behoren.

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

  • Eenzaamheid
  • Luisteren
  • Echt aansluiten bij mensen
  • Een goed gesprek; ervaringen en vaardigheden

Met het volgen van deze training bereikt u: de volgende leerdoelen:

  1. Luistervaardigheden, en het inleven in en aansluiten bij de ander
  2. Inzicht in eenzaamheid
  3. Gespreksvaardigheden

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Op aanvraag
Duur 3 dagdelen
Niveau
Werkbelasting