Klanten en kansen in beeld

Waarom deze training

De huidige tijden van transities en transformatie vragen van organisaties binnen het sociaal domein om een hernieuwde focus waarin vraag- en marktgericht werken centraal staat. Er vindt een verschuiving plaats van grote vaststaande meerjarenplannen naar flexibiliteit en wendbaarheid in tactische en strategische keuzes waarvoor continu inzicht in de markt en in mogelijke – interne en externe – samenwerkingskansen nodig is.

Deze training bied u handvatten om op een slimme manier marktinformatie te vergaren, te analyseren en te gebruiken bij het bijstellen van tactische en strategische keuzes. U leert nieuwe kansen op een snelle manier en op basis van feiten te onderbouwen en goed te blijven anticiperen op veranderende klantwensen. Accountmanagement, relatiebeheer en marketing vormen hierbij het uitgangpunt.

De training is in samenwerking met de Bestuursacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld en wordt ook samen met hen gegeven.

Uw profiel

Deze training richt zich op professionals, adviseurs en managers werkzaam binnen het sociaal domein.

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1

 • Vraag- en marktgericht werken versus aanbodgericht werken
 • Nut, inhoud en ontwikkelproces van een (mini) business case
 • Markt- en brancheanalyse en -onderzoek (actorenanalyse)
 • Marketinganalyse

Dagdeel 2

 • Strategie: hoe pak je vraag- en marktgericht werken aan
 • Gebruik van verschillende methodieken als blue ocean en SWOT-analyse

Dagdeel 3

 • Welke methodiek past bij mij
 • Realiseerbaarheid: hoe ga ik dit nu aanpakken

Methodiek

Tijdens de training krijgt u instrumenten aangereikt om vraag- en marktgericht te werken. En gaat u door te oefenen op ontdekkingsreis om te ontdekken welke methode, of elementen uit methoden, het beste bij u past.

Trainers

 • Info volgt

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Vraag- en marktgericht werken
 • Strategische methodieken
 • Strategie om te komen tot vraag- en marktgericht werken

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt benoemen wat vraag- en marktgericht werken is
 2. U kunt methodieken toepassen om vraag- en marktgericht te werken
 3. U heeft inzicht in de stappen die u moet zetten om meer vraag- en marktgericht te werken

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data of locatie niet gelegen? Of heeft u interesse in een maatwerkvariant? Neem dan contact met ons zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Informatie volgt
Duur 3 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Informatie volgt