Intern vertrouwd

Het aantal klachten over ongewenst gedrag binnen het onderwijs, kinderdagopvang en het verenigingsleven neemt toe. De interne contact- of vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij signalen, incidenten, klachten en conflicten. Dit is de persoon waarvan verwacht wordt dat hij in een vaak chaotische en emotionele situatie de kalmte kan bewaren en de juiste route kiest voor alle betrokkenen. Daarom zijn een goede voorbereiding, kennis van zaken en de juiste communicatieve vaardigheden van groot belang. In deze training oefenen we uw persoonlijke vaardigheden waardoor u uw taak adequaat kunt vervullen.

Uw profiel

De basistraining ‘Intern vertrouwd’ richt zich op contact- en vertrouwenspersonen binnen organisaties die werken met kinderen.

Programma

De training is als volgt opgebouwd

Dag 1: regelingen en te nemen stappen

 • Definities, taken, rollen, verantwoordelijkheden;
 • Wettelijk kader en preventief beleid;
 • Praktijkvoorbeelden van normale seksuele ontwikkeling van kinderen;
 • Wanneer is gedrag grensoverschrijdend of alarmerend?

Dag 2: oefenen aan de hand reële casuïstiek

 • Wat is de beste eerste reactie?
 • Training van communicatieve vaardigheden;
 • Maken van een stappenplan.

Data 2016

 • Dag 1: 4 april 2016
 • Dag 2: 18 april 2016

Meld je aan bij 'Datum en locaties'

Methodiek

Naast kennisoverdracht bestaat de training voor een groot deel uit oefenen met praktijksituaties. Aan de hand van reële, en zelf ingebrachte, casuïstiek trainen we met interactieve werkvormen. De deelnemers gebruiken onder andere audiovisueelmateriaal, waarin waargebeurde situaties geanalyseerd worden, en spelmateriaal. Ook zetten we een trainingsacteur in om het leerrendement te vergroten.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag;
 • Interne contactpersoon, interne vertrouwenspersoon en externevertrouwenspersoon;
 • Klachtenregeling en klachtencommissie;
 • Vertrouwensinspecteur en meld- en aangifteplicht;
 • Preventief beleid;
 • Gespreksvaardigheden.

Met het volgen van de training 'Intern vertrouwd' bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt benoemen wat het verschil in taken is van de interne contactpersoon en de interne vertrouwenspersoon;
 2. U kunt benoemen wat de verhouding van uw taak is tot die van de directie, het bevoegd gezag, de externe vertrouwenspersoon, de vertrouwensinspecteur en de klachtencommissie;
 3. U kunt benoemen wat de klachtenregeling, meld- en aangifteplicht inhouden;
 4. U kunt benoemen welk gedrag binnen de normale ontwikkeling past en wanneergedrag grensoverschrijdend is;
 5. U kunt adequaat reageren op een signaal of melding van ongewenst gedrag en stappen zetten ter ondersteuning van betrokkenen en voorkoming of vermindering van onrust;
 6. U kunt benoemen wat een goed preventief beleid is ter voorkoming vanongewenst gedrag binnen de organisatie;
 7. U kunt de stappen benoemen die uw organisatie dient te nemen om een goedpreventief beleid door te voeren.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Deze training maakt onderdeel uit van een pakket van trainingen. Dit pakket bereidt organisaties die werken met kinderen in zijn geheel beter voor op het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag:

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Locatie
Kosten € 550
Duur 2 dagen
Niveau
Werkbelasting Info volgt
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl