Een incident en nu?

Psychosociaal veiligheidsplan

Kranten, tv en sociale media laten dagelijks zien en horen welke ingrijpende gebeurtenissen plaatsvinden op scholen, verenigingen en overal waar kinderen opgroeien. Het is belangrijk om te weten hoe de onrust rondom een ingrijpende gebeurtenis als rouw, verdriet en seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk gehouden kan worden. Wat doet u bijvoorbeeld bij een plotseling overlijden van een medewerker, een busongeluk tijdens een uitje of een melding van grensoverschrijdend gedrag? Wordt u overvallen of is er een plan dat houvast biedt waarmee u meteen aan de slag kunt? Van u als professional wordt verwacht dat u het hoofd koel houdt en dat u de juiste stappen zet. Ook al bent u misschien persoonlijk geraakt door wat er gebeurd is. De manier waarop u communiceert en samenwerkt, staat in deze training centraal.

Het psychosociaal veiligheidsplan heeft twee protocollen die houvast bieden bij ingrijpende gebeurtenissen of ongewenst gedrag. Protocol A richt zich op ingrijpende gebeurtenissen, als het overlijden van een leerkracht of een busongeluk tijdens een uitje of een brand. Incidenten waarbij het van belang is om zo snel en open mogelijk te communiceren naar alle betrokkenen. Protocol B richt zich op meldingen van ongewenst gedrag, zoals grensoverschrijdend (seksueel) gedrag, agressie, geweld, intimidatie en pesten. Hierbij is het belangrijk af te wegen wat er aan wie gecommuniceerd wordt met het oog op privacy en andere gevoeligheden.

Uw profiel

Deze training richt zich op alle professionals die (indirect) werken met kinderen en een sleutelrol vervullen binnen de organisatie. Denk aan schooldirecteuren, interne contactpersonen, bestuurders binnen het verenigingsleven en locatieleiders in de kinderopvang. Wij stemmen de training in overleg met de professionals af op degewenste behoeften

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: Psychosociaal veiligheidsplan protocol A

 • Kennismaken met protocol A: ingrijpende gebeurtenissen
 • Oefenen met een praktijkmelding: gezamenlijk doorlopen we het protocol
 • Centraal staan uw verantwoordelijkheden als sleutelfiguur
 • Extra aandacht voor reacties van kinderen en tips voor concrete activiteiten

Dagdeel 2: Psychosociaal veiligheidsplan protocol B

 • Kennismaken met protocol B: ongewenst gedrag
 • Handvatten voor het inschatten van de ernst van een melding, het kiezen van de juiste aanpak en het omgaan met emoties en vragen
 • Extra aandacht voor seksuele ontwikkeling bij kinderen

Dagdeel 3: Verdieping naar casuïstiek met grotere maatschappelijke onrust

 • Analyseren van videomateriaal van bestaande casuïstiek en oefenen als crisisteam
 • Uitgangspunt zijn beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming
 • Informatie over opschaling naar PSHi (Psychosociale Hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen)

Wanneer u ervoor kiest de gemaakte afspraken rondom de communicatie en samenwerking vast te   leggen, is het mogelijk dat de trainer daarbij ondersteuning biedt. Het tijdspad wordt afgestemd afhankelijk van waar de behoeften liggen.

Methodiek

Deze training bestaat uit theoretische kennisoverdracht en het overbrengen van praktijkervaring. In alle trainingen hanteren wij interactieve werkvormen. We maken onder andere gebruik van audiovisueel materiaal waarin we waargebeurde ingrijpende gebeurtenissen analyseren en van spelmateriaal. Met name het focussen op door de deelnemers zelf bedachte situaties levert een groot leereffect op.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens deze training leert u omgaan met de volgende thema’s:

 • Ingrijpende gebeurtenissen;
 • Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag;
 • Incidenten en maatschappelijke onrust;
 • Dood en verdriet;
 • Seksualiteit en kinderen;
 • Crisiscommunicatie;
 • Crisisbesluitvorming.

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt de inhoud van protocol A en protocol B van het psychosociaal veiligheidsplan in grote lijnen benoemen;
 2. U kunt adequaat reageren op een signalen of meldingen van een ingrijpende gebeurtenis en stappen zetten ter ondersteuning van betrokkenen;
 3. U kunt adequaat reageren op een signalen of meldingen van ongewenst gedrag en stappen zetten ter ondersteuning van betrokkenen;
 4. U kunt bij dergelijke situaties een duidelijke beeldvorming, oordeelvorming en besluitvorming realiseren;
 5. U kunt gerichte acties uitzetten ter voorkoming of vermindering van onrust.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Deze training maakt onderdeel uit van een pakket van trainingen. Dit pakket bereidt organisaties die werken met kinderen in zijn geheel beter voor op het omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag.

Tot dit pakket behoren de trainingen:

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten €625
Duur 3 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Info volgt
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl