De kaders van de participatiemaatschappij inzichtelijk

Waarom deze training

De decentralisaties binnen het sociaal domein – nieuwe Jeugdwet, Participatiewet en aangepaste WMO – brengen voor gemeenten en GGD-en nieuwe taken en verantwoordelijkheden met zich mee. De overheid streeft naar een ‘participatiesamenleving’ waar plaats is voor iedereen en waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. Dit vraagt een flinke omslag in de manier van werken, met zelfredzaamheid van de burger vanuit het eigen sociale netwerk als uitgangspunt. Tegelijkertijd is er steeds minder geld beschikbaar om bestaande en toekomstige taken uit te voeren.

Deze training ondersteunt u bij het succesvol aangaan van deze uitdaging. U krijgt inzicht in het doel en de reikwijdte van drie decentralisaties en de daarbij behorende veranderende taken en verantwoordelijkheden en gevraagde (persoonlijke) transformatie. Deze inzichten helpen bovendien om professionals op operationeel niveau mee te nemen in de uitdaging en om op strategisch niveau te kunnen adviseren.

De training is in samenwerking met de Bestuursacademie en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) ontwikkeld en wordt ook samen met hen gegeven.

Uw profiel

Deze training richt zich op professionals, adviseurs en managers in het sociaal domein die zich er van bewust zijn dat de transitie naar een participatiemaatschappij gevolgen heeft voor de eigen werkzaamheden.

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1

 • Doel en reikwijdte nieuwe Jeugdwet in relatie tot uw werk bij de GGD
 • Doel en reikwijdte Participatiewet in relatie tot uw werk bij de GGD
 • Doel en reikwijdte aangepaste WMO in relatie tot uw werk bij de GGD
 • Relatie tussen de drie decentralisaties en het leggen van de juiste dwarsverbanden
 • Omgaan met veranderende verantwoordelijkheden en bijbehorende taken

Dagdeel 2

 • Budgettaire gevolgen van de decentralisaties, zoals aanbestedingsplicht van gemeenten (inkoop, bedrijfsvoering)
 • Gevolgen op het gebied van informatievoorziening en privacy
 • Innovaties voor de toekomst
 • Toekomstbestendige beleidsontwikkeling en –advisering
 • De burger centraal vanuit een integrale aanpak

Methodiek

Tijdens deze praktische training vertaalt u inhoud direct naar uw dagelijkse praktijk. Na afronding van de training beschikken deelnemers over een eigen actieplan om actief mee aan de slag te gaan.

Trainers

 • Info volgt

Na het volgen van deze training kunt u benoemen:

 • Wat de drie decentralisaties inhouden
 • Hoe de drie decentralisaties in samenhang zijn te benaderen
 • Hoe u binnen het eigen werk omgaat met de veranderende taken en verantwoordelijkheden
 • Wat de gevolgen zijn van de drie decentralisaties op inkoopbeleid, bedrijfsvoering, informatievoorziening en privacy voor de burger
 • Hoe beleidsontwikkeling en –advisering en innovaties vanuit uw organisatie bij kunnen dragen aan de veranderende rol richting de burger

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data of locatie niet gelegen? Of heeft u interesse in een maatwerkvariant? Neem dan contact met ons zodat we samen kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten Informatie volgt
Duur 2 dagdelen
Niveau
Werkbelasting Maximaal 2 uur voorbereiding