De groene, avontuurlijke speelplaats

Groen in de omgeving waar we leven, leren en werken, draagt positief bij aan onze gezondheid en ons welzijn. Zo is het percentage kinderen met overgewicht in groene wijken bijvoorbeeld 15% kleiner dan in vergelijkbare wijken zonder groen. De kans op het krijgen van een depressie is zelfs 30% kleiner in groene wijken.

Scholen en kinderopvang spelen een belangrijke rol in het creëren van een groene omgeving waar kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien. Zeker in het stedelijk gebied.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat kinderen uit de stad steeds minder in contact komen met de natuur: veel van hen zijn bijvoorbeeld nog nooit in een bos geweest.

Het project Wijkgezondheidswerk Tilburg Impulswijken en het netwerk Brede Scholen Tilburg zijn twee voorbeelden van hoe een koppeling tussen welzijn, zorg en groen, kan bijdragen aan leefbaarheid en gezondheid. Deze twee initiatieven vanuit het werkveld vormen het uitgangspunt van de training.

Uw profiel

Deze training richt zich op professionals werkzaam in de publieke gezondheidszorg zoals:

 • Inspecteurs en toezichthouders van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
 • Jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen
 • Adviseurs gezondheidsbevordering (GVO’ers) in advisering van schoolgezondheidsbeleid en preventie activiteiten.

Programma

Dagdeel 1 - 7 januari 2015 : groen en gezondheid

 1. Gezondheidsbeleid in de praktijk (film)
 2. Natuurbeleving in relatie tot uw dagelijkse werk
 3. Meerwaarde van meer groen en natuurbeleving
 4. Groene, avontuurlijke speelplaatsen in de praktijk
 5. Draagvlak creëren voor een groener beleid op scholen en kinderopvanglocaties
 6. Samenwerking en netwerkontwikkeling
 7. Financiën en subsidiemogelijkheden

Dagdeel 2 - 21 januari 2015 : kinderen en groen

 1. Meerwaarde van groen bij ontwikkeling van het kind
 2. Pedagogisch beleid
 3. Checklist ‘groen op de speelplaats’ = Stappenplan ’10 x meer groen, zo moet je het doen’?
 4. Informatie en communicatie
 5. Ouderbetrokkenheid en -participatie
 6. Veiligheid en hygiëne

Dagdeel 3 - 4 februari 2015 : implementatie

 1. Adviesgesprek en tools
 2. Stappenplan ’10 x meer groen op de speelplaats’
 3. Natuur- en milieueducatie
 4. Groene aanbieders en ‘groene kaart’ (interventiegids)
 5. Groen Vignet
 6. Nazorg

Methodiek

Ter voorbereiding vragen wij u om verschillende opdrachten voor te bereiden. De training zelf bestaat uit een combinatie van presentatie en actieve werkvormen.
Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Zo maakt u de stof een blijvend onderdeel in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Algemene doelstelling
Na afloop van de training heeft u kennis en vaardigheden opgedaan waarmee u scholen en kinderopvanglocaties (beter) kunt adviseren over de inrichting van een (meer) groene, gezonde en veilige speelplaats met voldoende uitdaging voor het opgroeiende kind.

 • U heeft kennis over de invloed van natuur op gezondheid en op de ontwikkeling van het kind in de verschillende fases (gezondheid- en natuureducatie);
 • U kent verschillende variaties van groene, natuurlijke speelplaatsen;
 • U weet hoe de mogelijkheden van een groene omgeving te verbinden met uw dagelijkse werk;
 • U bent in staat om school en kinderopvanglocatie te ‘beoordelen’ op de aan- of afwezigheid van groen en natuurlijke speelelementen;
 • U bent in staat op een enthousiasmerende manier het gesprek aan te gaan met schooldirectie of leiding kinderopvang over de rol en meerwaarde van groen en natuur op de speelplaats en een verbeteradvies op maat te geven;
 • U weet hoe het stappenplan ’10 x meer groen, zo moet je het doen’ te hanteren.
Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Voorafgaand aan de training bespreken we tijdens een telefonisch contact uw leerbehoeften en leerdoelen. Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 200,-
Duur 3 Dagdelen
Niveau
Werkbelasting Thuisopdrachten, twee uur per bijeenkomst
mariel van beek

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Mariël van Beek
076 - 5282 000
m.beek@ggdacademy.nl