Basistraining Publieke Gezondheid

Publieke gezondheid richt zich op alle zaken die belangrijk zijn voor een gezonde en veilige samenleving, maar waar burgers over het algemeen niet zelf om zullen vragen. Wie gezond blijft, maakt minder aanspraak op zorg en is beter in staat om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. Onze levensverwachting stijgt, maar door vergrijzing neemt ook het aantal mensen met gezondheidsproblemen toe. Dit levert spanning op tussen de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van zorg enerzijds en de vraag om zorg anderzijds.

De lokale overheid speelt een belangrijke rol en beïnvloedt de publieke gezondheid met beleid gericht op welbevinden, autonomie en zelfredzaamheid van haar burgers. Het gaat hierbij om verschillende beleidsterreinen, deels ook buiten de overheid, die zich begeven op het vlak van de publieke gezondheid. Denk aan onderwijs, arbeid, sociale zaken, integrale veiligheid en milieu en zorg en zorgverzekeraars. Daarbij is de publieke gezondheid volop in beweging met hervormingen die antwoord bieden op actuele behoeften.

De geschetste complexiteit vraagt om een integrale benadering en intersectorale samenwerking. Met de ‘Basistraining publieke gezondheid’ geven wij u inzicht in de organisatie, samenwerkingsverbanden, wet- en regelgeving en actualiteit van dit interessante domein.

Uw profiel

Deze training richt zich op professionals binnen lokale overheden zoals bestuurders, gemeenteraadsleden, politieke partijen en (beleids-)medewerkers van gemeenten.

Programma


De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: kennismaking publieke gezondheid

 1. Wet- en regelgeving;
 2. De rol en positie van de (lokale) overheid;
 3. Recente ontwikkelingen en veranderingen;

Dagdeel 2: uw rol in het geheel

 1. Integraal gezondheidsbeleid;
 2. Wie zijn uw samenwerkingspartners?
 3. Wat is de praktijk in de eigen regio?

Methodiek

Deze basistraining bestaat naast theoretische kennisoverdracht vooral uit het overbrengen van praktijkervaring. We gebruiken hierbij interactieve werkvormen en wisselen presentaties, debat en casuïstiekbespreking af.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier leert u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Trainers

Resultaat

Tijdens deze training leert u over de volgende thema’s:

 • Wat is publieke gezondheidszorg?
 • Rol en positie van de (lokale) overheid;
 • Stelsel van wet- en regelgeving;
 • Publieke gezondheidszorg en de drie decentralisaties;
 • Integraal gezondheidsbeleid;
 • Rol en taken van de belangrijkste stakeholder;
 • Wat is de praktijk in de eigen regio of gemeente? (casuïstiek)

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kunt de actuele ontwikkelingen binnen het domein van de publieke gezondheidszorg benoemen;
 2. U kunt benoemen wie uw relevante samenwerkingspartners zijn;
 3. U kunt benoemen wat de wet- en regelgeving rondom het domen van de publieke gezondheid is;
 4. U kunt benoemen hoe de publieke gezondheidszorg in uw gemeente(n) is georganiseerd.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Voorafgaand aan de training bespreken we tijdens een telefonisch contact uw leerbehoeften en leerdoelen. Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten € 600,-
Duur 2 Dagdelen
Niveau
Werkbelasting 1 Huiswerkopdracht
Dorine Lips

Vragen?

Dan help ik je graag verder.

Dorine Lips
06 127 772 98
d.lips@ggdacademy.nl