Basale Hygiëne

Hygiëne is belangrijk om in zowel de thuissituatie als in de gezondheidszorg besmettingen te voorkomen.  Soms volstaan standaard voorschriften niet meer en zult u zelfs beschermende maatregelen moeten treffen tegen infectieziekten, zoals het dragen van een schort en handschoenen. Bewust omgaan met infectierisico’s als werker in de gezondheidszorg blijft punt van aandacht. Zo is het op juiste wijze aan- en uittrekken van beschermende kleding een handeling die geoefend moet worden om het effectief te doen.

Na het volgen van deze workshop heeft u inzicht in:

 • De verschillende oorzaken van besmettingen
 • De juiste wijze voor het uitvoeren van de beschermende maatregelen(= schorten etc.)
 • Goede handhygiëne en persoonlijke hygiëne
 • Reiniging en desinfectie

Uw profiel

De training richt zich op professionals en mantelzorgers die werken met kwetsbare groepen zoals:

 • Helpenden, verzorgenden verpleegkundigen werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen of de thuiszorg.
 • Huishoudelijk personeel.

Voor verpleeghuisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en geriaters bieden wij een op maat gerichte training aan.

Programma

De training is als volgt opgebouwd:

Dagdeel 1: Basale hygiëne

 • Wat is hygiëne?
 • Verschillende micro-organismen
 • Handhygiëne
 • Persoonlijke hygiëne
 • Beschermende maatregelen
 • Hoe spreken we elkaar aan? Hoe geef ik feedback?

Als vervolg op de basistraining bieden we verdiepingsmodules aan. Dit is afhankelijk van de doelgroep en het leerdoel.

Aanbod per dagdeel:

 • Huidinfecties: Scabiës voorkomen en wat te doen als er scabiës is?
 • Luchtweginfecties met verdieping influenza
 • Gastro-enteritis met verdieping Noro

Methodiek

Naast het theoretische gedeelte wordt juist het eigen gedrag en de beleving van de doelgroep centraal gesteld. Dit gebeurt op een interactieve en praktijkgerichte wijze.

Met onze continuous learning app prikkelen we u ook buiten de klassikale momenten met vraagstukken. Op deze manier kunt u de stof blijvend toepassen in uw dagelijkse werk.

Om de kennis en kunde te bestendigen gaan we na de basistraining/verdiepingstraining met u in gesprek over een opfrismoment en de vorm hiervan.

TRAINERS

Resultaat

Met het volgen van deze training bereikt u de volgende leerdoelen:

 1. U kent de meest voorkomende micro-organismen die vragen om extra hygiënemaatregelen
 2. U weet welke infectierisico’s er zijn bij de verschillende micro-organismen
 3. U weet hoe deze risico’s voorkomen kunnen worden
 4. U weet hoe u op een collegiale manier uw collega’s kunt aanspreken op gedrag m.b.t. hygiëne.

Na afloop van de training ontvangt u van ons een persoonlijk certificaat.

Startdatum Tijd Startlocatie Plaats Inschrijven

Overig

Heeft u interesse in deze training maar komen de geplande data niet gelegen? Neem dan contact met ons op zodat we andere mogelijke data kunnen onderzoeken.

Kosten

De trainingen van de GGD Academy zijn vrijgesteld van BTW. In sommige gevallen betreft het genoemde bedrag een richtprijs voor maatwerk. Tijdens trainingen van hele dagen is lunch inbegrepen, tijdens trainingen van dagdelen verzorgen wij natuurlijk koffie en thee. Ook het cursusmateriaal is inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Korte Informatie

Startdatum Op aanvraag
Kosten 350
Duur 1 Dagdeel
Niveau
Werkbelasting N.v.t.