Verfijn je keuze

voorkeuze wissen

Interessegebied

Type

Prijsklasse

Periode

Trainingen

 • Aan de slag met strategiebepaling

  Op aanvraag
  Flexibel keuzes maken in strategievorming en inzicht in en regie houden op de uiteindelijke implementatie staan centraal.
 • Asbest gevonden: wat nu?

  Op aanvraag
  Deze cursus biedt handvatten voor hoe u moet handelen wanneer asbest wordt gevonden. Moet er ontruimd worden bij asbestvondst? Wat zijn gezondheidsrisico's voor gebruikers?
 • Basale Hygiëne

  Op aanvraag
  In verzorgings- en verpleeghuizen en de thuiszorg komt het regelmatig voor dat je beschermende maatregelen moet treffen tegen infectieziekten.
 • Basistraining Publieke Gezondheid

  Op aanvraag
  Publieke gezondheid richt zich op alle zaken die belangrijk zijn voor een gezonde en veilige samenleving, maar waar burgers over het algemeen niet zelf om zullen vragen.
 • De groene, avontuurlijke speelplaats

  Op aanvraag
  Hoe kan groen bijdragen aan leefbaarheid en gezondheid?
 • De kaders van de participatiemaatschappij inzichtelijk

  Op aanvraag
  U krijgt inzicht in het doel en de reikwijdte van drie decentralisaties en de daarbij behorende veranderende taken en verantwoordelijkheden.
 • De ondernemende professional binnen het sociaal domein

  Op aanvraag
  Tijdens deze training leert u wat ondernemers doen en gaat u met collega-professionals in gesprek over wat ondernemend handelen is.
 • Doelgericht werken in de gezondheidsbevordering

  Op aanvraag
  Met deze training reiken wij u handvatten aan om realistische en meetbare doelen te leren stellen voor een project.
 • Een goed verhaal: professionele woordvoering

  Op aanvraag
  Deze training ondersteunt u bij het ontvangersgericht en authentiek overbrengen van uw organisatieboodschap en geeft u handvatten hoe u van daaruit klanten goed kunt adviseren.
 • Een incident en nu?

  Op aanvraag
  Een incident, en nu? Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag binnen organisaties die werken met kinderen.
 • Gezondheidscijfers voor beleid

  Op aanvraag
  Tijdens de training leert u hoe u op een goede manier gebruik kunt maken van bestaande gezondheidscijfers ten behoeve van beleidsontwikkeling.
 • Helder denken: denksessie voor beslissers

  Op aanvraag
  Beslissers in de publieke gezondheid en welzijn lopen regelmatig tegen complexe vraagstukken aan. Een denksessie helpt u om samen met de betrokkenen de argumenten bij een concreet vraagstuk te inventariseren en helder te verwoorden.
 • Herhaald vertrouwd

  Op aanvraag
  Deze training is een vervolg op de training ‘Intern vertrouwd’ en biedt u meer persoonlijke vaardigheden om uw taak als contact- en vertrouwenspersoon adequaat te vervullen.
 • Intern vertrouwd

  Op aanvraag
  Een basistraining voor contact- en vertrouwenspersonen. In deze training oefenen we uw persoonlijke vaardigheden waardoor u uw taak adequaat vervult.
 • Ken je rol en verantwoordelijkheid

  Op aanvraag
  Deze training ondersteunt u bij het kiezen van de juiste ‘pet’ in de juiste situatie.
 • Klanten en kansen in beeld

  Op aanvraag
  Deze training bied u handvatten om op een slimme manier marktinformatie te vergaren, te analyseren en te gebruiken.
 • Kracht van Aandacht

  Op aanvraag
 • Leidinggeven in crisisomstandigheden in de zorg

  Op aanvraag
  Word bewuster van uw specifieke rol tijdens een crisis of ramp.
 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  Op aanvraag
  Opvoeden en opgroeien in de huidige samenleving gaat over het algemeen goed. Helaas gaat het ook een enkele keer mis.
 • Milieu en gezondheid: een kennismaking

  Op aanvraag
  Hoe gaat u om met inwoners die ongerust zijn over mogelijke gezondheidsrisico’s in hun gemeente of buurt?
 • Motiverende Gespreksvoering bij gedragsverandering

  Op aanvraag
  Motiverende gespreksvoering is een klantgerichte, directieve manier van begeleiding die mensen zelf hun eigen ambivalentie laat onderzoeken.
 • Ogen en oren in de wijk

  Op aanvraag
  Deze training richt zich op professionals, zoals beheerders van woningbouwcorporaties, onderhoudregisseurs van onderaannemers en medewerkers van NUTS-bedrijven.
 • Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen

  Op aanvraag
  Bij een ingrijpende gebeurtenis is het belangrijk te weten hoe u de schade beperkt, de juiste opvang regelt en de onrust zo klein mogelijk houdt.
 • Omgaan met ongewenst gedrag

  Op aanvraag
  Tactvol, snel en weloverwogen reageren kan ernstige gevolgen voorkomen. U leert omgaan met Seksualiteit en kinderen en ongewenst en grensoverschrijdend gedrag.
 • Partner up: effectief relatiemanagement

  Op aanvraag
  Deze training helpt u om het beste uit uw relaties te halen, met oog voor ieders eigen agenda en persoonlijkheid.
 • Pedagogisch beleid in Beeld

  Op aanvraag
 • Persoonlijke effectiviteit en profilering

  Op aanvraag
  Deze training ondersteunt u bij het stellen en behalen van persoonlijke resultaat- en ontwikkeldoelen.
 • Pesten in zicht

  Op aanvraag
  Verschillende vormen van pesten komen aan bod en u krijgt praktische informatie aangereikt die u kunt gebruiken voor uw eigen plan van aanpak.
 • Regievoeren in netwerken publiek privaat

  Op aanvraag
  Vanuit specifieke praktijksituaties leert u hoe u door regie te pakken eraan bij kunt dragen dat uw organisatie samenwerkt met andere organisaties of collega's.
 • Scenario’s schetsen in samenwerking tussen formele en informele zorg

  Op aanvraag
  Scenario’s zijn logisch samenhangende beelden van waarschijnlijke toekomsten.
 • Werken binnen een bestuurlijk krachtveld

  Op aanvraag
  Deze training ondersteunt u bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden om makkelijker te schakelen tussen de verschillende rollen van innovator, veranderaar, netwerker, vakman en manager.
 • Werken binnen een politieke context

  Op aanvraag
  Deze training biedt u overzicht van welke verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden er zijn in het politieke veld.
 • Word creatief, ontstop je brein

  Op aanvraag
  Deze training helpt u dagelijkse ‘in the box’ management-praktijk te verbinden met ‘outside the box’ creativiteit.