Hoe doen we dat?

We streven naar een ‘participatiesamenleving’ waar plaats is voor iedereen en waarin iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. De zelfredzaamheid van de burger en zijn eigen sociale netwerk is het uitgangspunt.

Dit vraagt wel een flinke omslag in de manier van werken. Tegelijkertijd hebben gemeenten steeds minder geld beschikbaar om bestaande en toekomstige taken uit te voeren. Dat wringt.

We hebben daarom nieuwe vaardigheden en andere competenties. En meer vormen van samenwerking.

1. Samen meer impact

We bereiken meer in het sociale domein door samenwerking van professionals en vrijwilligers die in uiteenlopende rollen rechtstreeks in contact staan met burgers. Bijvoorbeeld in het onderwijs, bij corporaties of in het buurtwerk. Zij kunnen én willen een grotere rol in het maatschappelijke welzijn vervullen, ook al is hun werk daar niet rechtstreeks op gericht. Op die manier vergroten we de impact van onze activiteiten enorm.

Denk daarbij aan consulenten van wooncorporaties die problemen achter de voordeur signaleren. Of kerkelijke organisaties, die een bijdrage leveren om alcoholmisbruik in hun gemeenschap tegen te gaan. GGD Academy zoekt naar nieuwe vormen om die samenwerking in de praktijk mogelijk te maken en meteen te leren hoe je dat vormgeeft.

Casus: Woongeluk achter iedere voordeur

2. Inhoudelijke expertise

Als professional dien je goed op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen op jouw vakgebied. We hebben een breed aanbod aan trainingen met inhoudelijke expertise, zoals omgaan met ongewenst gedrag in het onderwijs, basale hygiëne of het bouwen van een gezonde wijk.

Casus: Omgaan met ongewenst gedrag

3. Nieuwe vaardigheden

Als professional in het sociale domein moet je de boer op om nieuwe verbindingen te leggen. Om meer mogelijk te maken met minder middelen. Dat vraagt om ondernemerschap en andere vaardigheden. Leer meer daarover in onze training over de ondernemende professional in de publieke gezondheid.

Casus: De ondernemende professional