Effectief leren

Wist je dat je binnen een uur na een cursus of training alweer 50 procent van de opgedane kennis vergeten bent? Na een maand herinner je je nog slechts 20 procent.

De GGD Academy wil meer resultaten bieden. En dat kan ook. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van wat je leert, voortkomt uit de dingen dóen: oefenen, ervaren en in de praktijk brengen. Zo’n 20 procent van je kennis leer je van en via anderen. De laatste 10 procent zijn de ‘ontbrekende puzzelstukken’, die je in een les krijgt aangereikt.

Voor maximaal leerrendement hanteert de GGD Academy het 70:20:10-model met het accent op leren in de praktijk. We bieden alle leerstof daarom aan in direct toepasbare vorm, zodat je er meteen na de cursus of training mee aan de slag gaat. Daarnaast bieden we veel ruimte voor interactie: leren van elkaar. De noodzakelijke theorie ontvang je zoveel mogelijk vooraf.

Bovendien past de GGD Academy blended learning toe. Dat wil zeggen dat je ook vooraf en naderhand met de leerstof oefent. Leren is immers een continu proces, dat niet stopt als je het trainingslokaal verlaat.

Stap 1: Voorbereiding

Is er basiskennis nodig? Dan ontvang je die zoveel mogelijk al vooraf via e-learningmodules. Belangrijk voordeel: op de klassikale bijeenkomst hebben we maximale gelegenheid voor onderlinge interactie tussen jou en de andere deelnemers. Daar leer je meer van.

Stap 2: Training

Je ontvangt de training van ervaren, didactisch opgeleide docenten. Zij werken allemaal bij de GGD of bij kennispartners en andere trainingsbureaus. Met andere deelnemers ga je aan de slag met praktijksituaties en rollenspellen. We kiezen onderwerpen en thema’s die aansluiten bij actuele vraagstukken in het sociale domein. Zo nodig schakelen we acteurs in, zodat jij nog beter de praktijksituatie ervaart.

Stap 3: Toepassing in de praktijk

We werken met de continuous learning app. Deze app prikkelt je om verder te leren, buiten de bijeenkomsten om. We sturen je periodiek bijvoorbeeld verschillende cases en korte vragen toe. Zodat je alert blijft om je opgedane kennis en ervaring effectief toe te passen in de praktijk. Actieve en continue herhaling verhogen het leerrendement aanzienlijk.

Leren doe je samen

Leren is ervaren. Dat kan een langdurig traject zijn. Managers in de publieke gezondheidszorg zijn echter gedwongen steeds kritischer te kijken naar investeringen, zowel op het gebied van tijd als geld.

De GGD Academy biedt daarom haar trainingen aan tegen een acceptabele prijs. Bovendien bieden we ook kortdurende trainingen en flexibele modules aan, die weinig tijd vragen van de deelnemer.

We doen er alles aan om een maximaal leerrendement te bereiken, zodat de investering echt de moeite waard is. Dat geldt zeker wanneer je samen met je manager en collega’s op kantoor een eigen leeromgeving creëert, waar toepassing in de praktijk centraal staat.