Zorg en welzijn

Het verbinden van preventie en zorg op lokaal niveau gaat over het organiseren van een samenhangend aanbod in de gemeente of wijk. Verbindingen ontstaan tussen eerstelijnszorg, GGD, Centrum Jeugd en Gezin, welzijnsorganisaties, sportclubs, scholen, informele zorg, gemeenten en zorgverzekeraars.

Door samenwerking kunnen deze organisaties vroegtijdig inspelen op gezondheidsrisico’s en efficiënter middelen inzetten die een gezonde leefstijl bevorderen. De zorg en maatschappelijke dienstverlening worden klantgerichter en bedrijfsmatiger. Het bundelen van kennis en activiteiten biedt kansen voor innovatie, die nodig is om in te kunnen spelen op de zorgbehoeftes van morgen.

Ontwikkelingen en trends

Uit landelijke gezondheidsnota's en onderzoek zijn gezamenlijke uitdagingen gesignaleerd:

  • Er is een toename van het aantal ouderen;
  • Chronische aandoeningen als overgewicht, obesitas en depressie nemen toe;
  • Er zijn verbeteringen mogelijk als het gaat om vroegsignalering van bijvoorbeeld alcoholmisbruik, risico op vallen, dementie, kwetsbaarheid bij ouderen, kindermishandeling en stoppen met roken;
  • De noodzaak en behoefte van de groeiende groep ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen leven neemt toe;
  • Mensen die een hoog risico lopen op bovengenoemde gezondheidsproblemen, zijn vaak moeilijk te bereiken.

Waarom GGD Academy?

De komende jaren zullen preventie, bevordering van zelfredzaamheid en een gezonde levensstijl meer aandacht vragen. Hierbij is een integrale aanpak van groot belang. Ketensamenwerking tussen professionals bij signalering in andere kennisdomeinen is daarbij belangrijk. GGD Academy biedt daarom trainingen voor professionals in de zorg die zich richten op het bevorderen van kennisuitwisseling en wederzijdse ondersteuning bij inhoudelijke taken. De publiek private samenwerking (PPS), social marketing en social media zijn belangrijke instrumenten die hierbij ingezet kunnen worden. In de trainingen is aandacht voor deze en andere kansen om elkaars kennis en netwerk effectief in te zetten.

Trainingen

De trainingen die GGD Academy binnen het interessegebied Zorg en welzijn aanbiedt, zijn geschikt voor professionals die werken bij zorg- en welzijnsinstellingen.

Training Zorg en welzijn Startdatum Plaats Tip Inschrijven
Basale Hygiëne Op aanvraag Direct inschrijven
De groene, avontuurlijke speelplaats Op aanvraag Direct inschrijven
De ondernemende professional binnen het sociaal domein Op aanvraag Direct inschrijven
Doelgericht werken in de gezondheidsbevordering Op aanvraag Direct inschrijven
Helder denken: denksessie voor beslissers Op aanvraag Direct inschrijven
Klanten en kansen in beeld Op aanvraag Direct inschrijven
Kracht van Aandacht Op aanvraag Direct inschrijven
Leidinggeven in crisisomstandigheden in de zorg Op aanvraag Direct inschrijven
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op aanvraag Direct inschrijven
Motiverende Gespreksvoering bij gedragsverandering Op aanvraag Direct inschrijven
Persoonlijke effectiviteit en profilering Op aanvraag Direct inschrijven
Regievoeren in netwerken publiek privaat Op aanvraag Direct inschrijven
Word creatief, ontstop je brein Op aanvraag Direct inschrijven