Onderwijs en vrije tijd

Werken aan gezondheid op school loont. Een gezonde leerling heeft meer kans op goede schoolprestaties en verzuimt minder. Goede schoolprestaties leiden op langere termijn tot maatschappelijk succes.

Daarnaast bevordert een gezonde werkomgeving de tevredenheid en prestaties van het schoolpersoneel. Deze brede en duurzame effecten bereikt u door integraal en structureel aan gezondheidsbevordering te werken.

Ontwikkelingen en trends

Het bevorderen van gezond gedrag maakt deel uit van de huidige kerndoelen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Scholen zetten in op preventie. Het doel is het voorkomen van individuele leerlingenzorg én van gezondheidszorg op latere leeftijd. Hiermee krijgen scholen beter zicht op de problemen die spelen bij leerlingen en kunnen zij prioriteiten stellen voor planmatige gezondheidsbevordering.

Waarom GGD Academy?

GGD Academy biedt u de Gezonde School-aanpak. Met deze integrale aanpak bevordert de school op effectieve wijze de gezondheid van leerlingen én leerkrachten. Met een degelijk beleid is het makkelijker kiezen uit de overvloed aan initiatieven waarmee de school wordt geconfronteerd. Dit levert tijdswinst op. Met een Vignet Gezonde School laat de school zien structureel aandacht te besteden aan gezondheid. Dit draagt bij aan de profilering van de school en kan leiden tot meer aanmeldingen.

De Gezonde school-aanpak werkt vanuit de volgende kernpunten:

  • Een structurele aanpak: de effecten van Gezonde School zijn groter als een school activiteiten niet eenmalig maar structureel uitvoert.
  • Een integrale aanpak: het helpt als een school naast educatie ook aandacht besteedt aan de omgeving en de zorg voor individuele leerlingen.
  • De school staat centraal: de behoefte van de school is het uitgangspunt. Wat vinden leerkrachten, ouders en leerlingen het belangrijkst om aan te pakken? De bestaande inzet voor gezondheid dient als startpunt.
  • Collectieve preventie én individuele leerlingenzorg: er is aandacht voor zowel de groep als de individuele leerling.
  • Een goede samenwerking met preventiepartners: goede samenwerking met de preventiepartners ondersteunt de school.

Trainingen

De trainingen die GGD Academy binnen het interessegebied Onderwijs en vrije tijd aanbiedt, zijn geschikt voor leraren, bestuurders, directeuren, leerlingbegeleiders, mentoren en vertrouwenspersonen bij scholen in het primair en voortgezet onderwijs, buitenschoolse opvang en bij kinderdagverblijven.

Training Onderwijs en vrije tijd Startdatum Plaats Tip Inschrijven
De ondernemende professional binnen het sociaal domein Op aanvraag Direct inschrijven
Een incident en nu? Op aanvraag Direct inschrijven
Herhaald vertrouwd Op aanvraag Direct inschrijven
Intern vertrouwd Op aanvraag Direct inschrijven
Klanten en kansen in beeld Op aanvraag Direct inschrijven
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Op aanvraag Direct inschrijven
Omgaan met ingrijpende gebeurtenissen Op aanvraag Direct inschrijven
Omgaan met ongewenst gedrag Op aanvraag Direct inschrijven
Persoonlijke effectiviteit en profilering Op aanvraag Direct inschrijven
Pesten in zicht Op aanvraag Direct inschrijven
Word creatief, ontstop je brein Op aanvraag Direct inschrijven