Bel mij terug

Heeft u interesse in ons aanbod, een maatwerk- of andere vraag? Wij nemen graag contact met u op.

Stuur mij nieuws

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over onze trainingen.

Beleid en bestuur

Gezondheid is voor de mens een fundamentele waarde. Een goede gezondheid draagt ook direct bij aan openbare orde, leefbaarheid en prestaties in alle aspecten van het leven. Wie gezond is, maakt minder aanspraak op zorg en is beter in staat om een actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving. De overheid waakt over de veiligheid en gezondheid van haar burgers en draagt zorg voor de mensen die dat (nog) niet voldoende kunnen.

Ontwikkelingen en trends

De publieke gezondheidszorg is een complex domein, dat sterk in beweging is. Door toenemende levensverwachting en vergrijzing neemt het aantal mensen met een chronische aandoening of beperking fors toe. Hierdoor staan de beschikbaarheid en betaalbaarheid van de zorg onder druk. Ook de politieke en bestuurlijke arena is aan het veranderen. De gemeenten hebben de verantwoordelijkheid en beleidsvrijheid gekregen over de concrete invulling van het sociale domein: de algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), de wet werken naar vermogen en de jeugdhulpverlening.

Waarom GGD Academy?

Publieke gezondheid omvat alle onderwerpen rond gezondheid waar de burger over het algemeen niet zelf om zal vragen, maar die wel belangrijk zijn voor een gezonde en veilige samenleving. Gemeenten nemen deze onderwerpen daarom mee in hun beleid. Zij reguleren de publieke gezondheid via meerdere beleidsterreinen binnen én buiten de overheid. Denk aan onderwijs, arbeid, sociale zaken, integrale veiligheid en milieu, zorg en zorgverzekeraars. GGD Academy biedt een integrale benadering op het gebied van de publieke gezondheid en verbindt de verschillende sectoren.

Ons aanbod haakt in op verschillende onderwerpen voor iedere fase van de beleidscyclus:

 1. Context van de publieke gezondheidszorg
  - Wets- en beleidskaders voor lokaal gezondheidsbeleid;
  - Decentralisatie overheidstaken;
  - Zicht op lokale gezondheidsproblemen;
  - Integraal beleid en intersectorale samenwerking;
  - Leefomgeving;
  - Afsluiten van convenanten met zorgverzekeraars;
  - Samenwerking tussen gemeenten en bedrijven.
 2. Randvoorwaarden
  - Gemeentelijke regie;
  - Draagvlak creëren;
  - Burgers betrekken bij veiligheidsbeleid in wijken.

 3. Beleidsformulering
  - Prioriteiten stellen en doelen formuleren;
  - Borging van beleid.

 4. Beleidsuitvoering
  - Gemeentelijke beleidscyclus;
  - Gezonde gemeente;
  - Gezonde wijk;
  - Gezonde bedrijven;
  - Gezonde scholen.

 5. Beleidsevaluatie
  - Monitoren om tijdig bij te sturen.

Trainingen

De trainingen die GGD Academy binnen het interessegebied Beleid en bestuur aanbiedt, zijn geschikt voor bestuurders, managers en beleidsmedewerkers bij overheidsorganisaties.

Training Beleid en bestuur Startdatum Plaats Tip Inschrijven
Aan de slag met strategiebepaling Op aanvraag Direct inschrijven
Basistraining Publieke Gezondheid Op aanvraag Direct inschrijven
De kaders van de participatiemaatschappij inzichtelijk Op aanvraag Direct inschrijven
De ondernemende professional binnen het sociaal domein Op aanvraag Direct inschrijven
Een goed verhaal: professionele woordvoering Op aanvraag Direct inschrijven
Gezondheidscijfers voor beleid Op aanvraag Direct inschrijven
Helder denken: denksessie voor beslissers Op aanvraag Direct inschrijven
Ken je rol en verantwoordelijkheid Op aanvraag Direct inschrijven
Klanten en kansen in beeld Op aanvraag Direct inschrijven
Partner up: effectief relatiemanagement Op aanvraag Direct inschrijven
Persoonlijke effectiviteit en profilering Op aanvraag Direct inschrijven
Regievoeren in netwerken publiek privaat Op aanvraag Direct inschrijven
Scenario’s schetsen in samenwerking tussen formele en informele zorg Op aanvraag Direct inschrijven
Werken binnen een bestuurlijk krachtveld Op aanvraag Direct inschrijven
Werken binnen een politieke context Op aanvraag Direct inschrijven
Word creatief, ontstop je brein Op aanvraag Direct inschrijven