Woonconsulent is steeds meer hulpverlener

  • Publicatie datum: 18-8-2015
Een tijdje geleden sprak een van onze opleidingscoördinatoren, in haar functie als sociaal verpleegkundige, een woonconsulent van een woningbouwvereniging; Zij was op huisbezoek geweest bij een gezin met twee kleine kinderen.

Ze was daar aan de deur geweest om kennis te maken en zag tot haar ontzetting dat de kinderen geen bedjes hadden maar bij pa en ma op de matras op de grond sliepen. Er lag geen vloerbedekking, het gezin zat op het kale beton en er was geen speelgoed te zien waar de kinderen zich mee konden vermaken. “Ik schrik niet snel maar dit vind ik toch wel heel ingewikkeld!”, was haar commentaar. Ze vroeg onze collega daarom eens mee te gaan.

Een woningbouwvereniging huisvest mensen met een laag inkomen. Woonconsulenten komen, net als opzichters en onderhoudsmonteurs, veel in aanraking met situaties die anders zijn dan wat we normaal gesproken tegenkomen in ons eigen, persoonlijke, netwerk. Mensen met allerlei problemen, gezinnen met hoge schulden, psychiatrische patiënten, kinderen die zich moeten handhaven in ingewikkelde gezinssituaties. Zij zien deze problemen achter de voordeur vaak veel eerder dan andere instanties. Steeds wordt er een enorm beroep gedaan op de flexibiliteit, het geduld, maar zeker ook de kennis en ervaring die de medewerker van de woningbouwvereniging heeft in het omgaan met mensen. Echter, deze medewerkers zijn meestal niet opgeleid als hulpverleners en kennis over hoe om te gaan met complexe gezinnen is niet bij iedereen vanzelfsprekend aanwezig. Rijtjeshuizen

Als mensen tijdig de juiste hulp krijgen, kunnen ze hun leven in eigen hand houden. Bijvoorbeeld in hun eigen huis blijven wonen. En goede zorg voor de kinderen organiseren. Of zelf hulp krijgen bij ingewikkelde problematiek als een combinatie van psychische problemen en schulden. Maar hoe maak je die problemen bespreekbaar? Hoe voorkom je dat de bewoner denkt: waar bemoeien ze zich mee?

De verwachting is dat complexe problemen onder bewoners zullen toenemen. Daarnaast voelen woningbouwverenigingen steeds vaker de maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te ondersteunen om uit een moeilijke situatie te komen. Om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan na een te grote huurschuld. Of om overlast in de buurt op te lossen. Dit stelt andere eisen aan het vak van woonconsulent of opzichter. Het betekent dat je moet kunnen inschatten hoe ernstig een probleem is. En het betekent dat je soms een ander soort gesprek moet voeren met een bewoner. Dat je problemen benoemt en luistert naar het verhaal van de bewoner om daarna te beslissen wat je te doen staat. En dan ook nog de weg moet zien te vinden in de wirwar van hulpverlenende organisaties die iets zouden kunnen betekenen voor een bewoner.

Er zijn een paar grondregels om een gesprek aan te kunnen gaan met iemand die een probleem heeft:

  1. Oefen je openingszin van te voren hardop. Deze maakt het verschil tussen een dichte deur of een uitnodiging.
  2. Zorg voor een open houding. Stel je oordeel uit en laat je eigen normen en waarden niet de overhand hebben;
  3. Laat zien dat je benieuwd bent naar het verhaal van de persoon tegenover je, stel open vragen en luister goed;
  4. Hanteer een positieve benadering, hiermee nodig je de ander uit om hetzelfde te doen.

Hulpverleners worden in hun loopbaan uitgebreid en doorlopend getraind om goede gesprekken te kunnen voeren. Maar een woonconsulent, opzichter of onderhoudsmonteur is niet opgeleid als hulpverlener en vaak ook niet getraind in gespreksvaardigheden. Dat maakt een moeilijk gesprek nog ingewikkelder!

De woonconsulent die mij belde is tevreden. De woningbouwvereniging heeft besloten om de woonconsulenten en opzichters te laten trainen in gespreksvoering en in het werken met de meldcode voor kindermishandeling via de GGD Academy. Dit geeft haar het vertrouwen dat ze in de toekomst beter in staat is situaties als die met de twee kleine kinderen op de juiste manier aan te pakken.