Handen wassen altijd relevant

  • Publicatie datum: 13-8-2015
‘Betere handhygiëne vermindert infecties niet’ is de opmerkelijke uitkomst van een proef op 71 kinderdagverblijven in de regio Rotterdam, Gouda en Leiden door GGD Rotterdam-Rijnmond en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zelfs niet na het wassen met extra handzeep, gebruik van handalcohol, crème en papieren handdoekjes.

Er zijn echter meer factoren die van invloed zijn op de verspreiding van infectieziekten en handen wassen is daarbij ‘slechts’ een van de preventieve maatregelen. Om misverstanden te voorkomen: goed handen wassen is ongelofelijk belangrijk en altijd relevant als basale hygiënemaatregel. Dit onderschrijven ook bijvoorbeeld het Erasmus MC en de WHO.

Transmissieroutes

Dat met enkel en alleen handhygiëne in kindercentra minder effect te bereiken is dan in de thuiszorg of verpleeg- en ziekenhuizen, is verklaarbaar. Onderzoekheeft aangetoond dat in een omgeving van drie of meer kinderen het aantal infecties verdubbelt. Bovendien is er sprake van minder beheersbare transmissieroutes. Transmissie – verspreiding – van infectieziekten gebeurt niet alleen via de handen, maar ook via de lucht (hoesten, huidschilfers of stof), via voedsel en water, via voorwerpen (speelgoed, closetpot of deurkruk), via lichaamsvloeistoffen (speeksel of braaksel) en (huis)dieren en insecten. Transmissie die mogelijk al plaatsvindt voordat er ziekteverschijnselen zichtbaar zijn.

Intermediaire voorwerpen

Op kindercentra gebeurt de verspreiding veelal via hoesten (druppelinfecties) en speelgoed. Denk aan krentenbaard, hand-, voet- en mondziekte en de waterpokken. Of neem het Norovirus, een klein, zeer besmettelijk virus dat buikgriep veroorzaakt. Was je je handen niet goed genoeg, dan kunnen er enkele virusdeeltjes op de handen achterblijven. Pel je vervolgens een banaan of mandarijn voor een van de kindjes in je groep, dan is de kans dat je hem of haar vervolgens besmet groot. Wanneer een kindje met een infectieziekte onder de leden plotseling moet braken, dan mag je er vanuit gaan dat de hele omgeving besmet is. Tot aan de verkleedkleren, viltstiften, knuffels en de fruitschaal toe. Regelmatig en grondig handen wassen is dan verre van voldoende, je zult de ‘intermediaire voorwerpen’ ook moeten schoonmaken.

Richtlijn onder de loep

Kortom, voldoende besmettingshaarden en short cuts voor infectieziekten. Welk ‘pakket’ preventieve maatregelen je inzet is afhankelijk van de infectieziekte én de setting. In geval van kindercentra is er ruimte voor verbetering, concludeert minister Asscher van Sociale Zaken begin deze maand. Het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) van het RIVM kreeg in dat kader de opdracht om, samen met de sector, de richtlijn 'Gezondheidsrisico's in een kindercentrum of peuterspeelzaal' dit jaar te herzien.