Een motiverend gesprek

  • Publicatie datum: 13-8-2015
Het is altijd lastig om een eerste gesprek met nieuwe cliënten of ouders van kinderen te voeren. Vooral wanneer je als zorgverlener niets liever doet dan mensen van goed advies voorzien en je een lichte weerstand bij de cliënt ervaart. De GGD Academy initieert daarom samen met de NvdA een cursus Motiverende gespreksvoering speciaal voor doktersassistenten.

Veranderende taak

Van doktersassistenten wordt veel meer verwacht dan tien jaar geleden. Zoals eerste gesprekken voeren met cliënten, ouders en kinderen. Dan krijg je te maken met de meest uiteenlopende zaken; van ouders die geen heil zien in verdere behandeling van hun kroost tot kinderen met autistische kenmerken. Het vergt vaak een andere communicatie dan de meeste doktersassistenten gewend zijn.

Eigen motivatie cliënt

‘Het is een lastige positie,’ beaamt Babs Smith, trainer Motiverende gespreksvoering bij de GGD Academy. ‘Mensen zijn geneigd om zich te verzetten als iemand vertelt wat ze moeten doen. Dit is eigenlijk geen weerstand maar een natuurlijke reflex.
Bij motiverende gespreksvoering leer je hoe je de eigen motivatie van de cliënt om te veranderen versterkt. Je leert om een gesprek een positieve insteek te geven door middel van een gidsende houding die meer gericht is op compassie dan op confrontatie.’

Basishouding

Het gaat bij Motiverende gespreksvoering niet om het aanleren van technieken, maar om het bewust worden van een basishouding. Smith legt uit: ‘Die houding bestaat uit vier aspecten: partnerschap, acceptatie, ontlokken en compassie tonen.
Partnerschap betekent in gesprek gaan met de persoon die tegenover je zit vanuit een samenwerkende, ondersteunende sfeer. Je toont belangstelling en gaat niet adviseren, je moet je deskundigheid eigenlijk even parkeren.

Acceptatie is zonder oordeel mensen zien zoals ze zijn. Zij hebben keuzevrijheid en dat kun je benadrukken.

Bij ontlokking richt je je op iemands sterke punten, niet op de tekortkomingen. Omdat de cliënt alle voor- en tegenargumenten vaak al in zijn hoofd heeft, ontlok je de positieve argumenten door middel van de juiste vraagstelling. Je zegt bijvoorbeeld tegen een ouder: ‘Ik snap dat het moeilijk is om uw kind goed te laten eten, maar ik begrijp uit uw verhaal dat het al een paar keer gelukt is. Hoe kreeg u dat voor elkaar?’

En ten slotte, compassie tonen. Dat maakt een groot verschil, daarmee win je vertrouwen. Maar alleen als het gemeend en oprecht is. Op het moment dat je een trucje toepast, voelt de persoon tegenover je dit meteen.’

Technieken

De technieken die je gebruikt bij motiverende gespreksvoering zijn bijvoorbeeld het stellen van open vragen, reflecteren, bevestigen en samenvatten. Verder leer je tijdens onze uit 4 dagdelen bestaande training door te oefenen en praktijksituaties te bespreken hoe je een gidsende basishouding onder de knie krijgt.

Interesse?

Lees de uitgebreide informatie over de training Motiverende Gespreksvoering. Via deze pagina kun je je ook inschrijven.