Actueel

Nieuws

 • 25-2-2016

  Symposium Nieuwe kansen door diversiteit op 7 maart

  ‘Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor het symposium 'Nieuwe kansen door diversiteit'. Heb je belangstelling? Geef je dan op via de link in de uitnodiging.’
  Lees meer »
 • 23-2-2016

  Nieuwtje

  ‘supermooi nieuws’
  Lees meer »
 • 16-4-2015

  De transitie Jeugdzorg vraagt andere vaardigheden van jeugdverpleegkundigen

  ‘Buiten de kaders durven denken en zonder beperkende gedachten uit durven gaan van wat nodig is in die ene specifieke situatie. Dat is wat de transitie Jeugdzorg van ons vraagt. We kunnen met recht zeggen dat de rol van de jeugdverpleegkundige een ware transformatie ondergaat.’
  Lees meer »
 • 14-4-2015

  Trainers GGD Academy en Veilig Thuis werken samen in training voor doktersassistenten

  Huiselijk geweld ‘Sinds juli 2013 zijn alle professionals die met kinderen werken verplicht om kindermishandeling en huiselijk geweld te melden volgens de landelijk ingevoerde ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. Ook doktersassistenten kunnen te maken krijgen met signalen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.’
  Lees meer »
 • 25-2-2015

  'De GGD Academy is de enige partij die deze training kan geven'

  GGD Academy corporate video ‘Zo zegt schoolbestuurder Ben Sanders, één van onze klanten. Als jonge organisatie hebben we inmiddels zo’n 2000 professionals getraind. En met trots kunnen we zeggen dat zij onze producten en werkwijze allemaal met minimaal een 7,5 waarderen.’
  Lees meer »
 • 23-2-2015

  Handen wassen altijd relevant

  Handen wassen‘Betere handhygiëne vermindert infecties niet’ is de opmerkelijke uitkomst van een proef op 71 kinderdagverblijven in de regio Rotterdam, Gouda en Leiden door GGD Rotterdam-Rijnmond en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zelfs niet na het wassen met extra handzeep, gebruik van handalcohol, crème en papieren handdoekjes.’
  Lees meer »
 • 5-2-2015

  Yvonne Vanneste Meest Invloedrijke Persoon Publieke Gezondheid 2014

  Yvonne Vanneste wint MIP 2014 ‘In januari is onze trainer Yvonne Vanneste door de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland benoemd tot ‘de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid van 2014’. ’
  Lees meer »
 • 26-1-2015

  Het waarom van de GGD Academy

  GGD Academy op Youtube ‘Naar aanleiding van een incident werd ik als extern vertrouwenspersoon benaderd door mensen die bij de GGD Academy een training volgden. Zij gaven aan adequaat te kunnen handelen in de situatie waarmee zij geconfronteerd werden. ’
  Lees meer »
 • 20-1-2015

  Training 'Pesten in zicht' uitgebreid met digi-pesten

  Pesten in zicht ‘De GGD Academy heeft haar training Pesten in zicht geactualiseerd omdat digi-pesten steeds grote vormen aanneemt. Een op de tien schoolkinderen wordt gepest. Met andere woorden: op iedere school in iedere klas is er sprake van pesten. En allang niet meer alleen in de klas en op het schoolplein: door de opkomst van social media en smartphones is cyberpesten een groeiend probleem. De ouderlijke woning biedt jongeren daardoor niet altijd meer een veilig thuisbasis.’
  Lees meer »
 • 8-12-2014

  Academies trekken samen op

  Academies trekken samen op ‘De huidige veranderende omgeving vraagt iets van de GGD’en. Daarom zijn de GGD Academy, GHOR Academie/IFV en de Bestuursacademie een unieke samenwerking gestart om op belangrijke ontwikkelingsthema’s een cursus- en trainingsaanbod voor alle GGD’en te ontwikkelen.’
  Lees meer »
 • 21-5-2014

  Het geheim van maximaal leerrendement

  ‘Wat moet je doen als je zo snel mogelijk, zo veel mogelijk wilt leren? Een boek lezen? Een cursus volgen? Een presentatie van een goeroe bijwonen? Onderzoek door McCall, Lombardo and Eichinger laat zien dat je het meeste leert met de 70:20:10 methode. ’
  Lees meer »
 • 31-3-2014

  GGD Academy traint verpleegkundigen in Motivational Interviewing

  ‘Gedurende twee trainingsdagen in het najaar van 2013 trainde de GGD Academy in twee groepen in totaal achttien verpleegkundigen in ‘Motivational Interviewing, motiveren kun je leren'. Met deze gesprekstechniek kunnen hulpverleners hun cliënten beter stimuleren om zelf aan de gang te gaan met een gedragsverandering.’
  Lees meer »
 • 31-3-2014

  GGD Academy gaat voor maximaal leerrendement met e-learning modules

  ‘Samen met ontwikkelaar Add-app werkt de GGD Academy aan een e-learningmodule over normale seksuele ontwikkeling bij jonge kinderen. De module is een aanvulling op bestaande trainingen rond kinderen en seksualiteit en past binnen het blended learning concept dat de GGD Academy toepast.’
  Lees meer »
 • 13-1-2014

  Effectief symposium voor Stichting Nutsscholen Breda

  Stichting Nutscholen Breda ‘Maar liefst 150 medewerkers van de Stichting Nutsscholen uit Breda volgden begin december het symposium ‘Een incident en nu…’ De dag, verzorgd door de GGD Academy, bestond uit zes workshops die draaiden om het omgaan met allerlei verschillende incidenten, zoals ingrijpende gebeurtenissen en ongewenst gedrag.’
  Lees meer »
 • 8-1-2014

  GGD Academy traint Bureau GMV in gespreksvaardigheden

  ‘Bureau Gezondheid, Milieu & Veiligheid (GMV) houdt zich bezig met alle vraagstukken rond milieu- en gezondheidsrisico's. GMV krijgt regelmatig telefoontjes van inwoners die zich hier zorgen om maken. Om beter om te kunnen gaan met bezorgde bellers, volgden zes medewerkers de 2-daagse training 'Grip op gesprekken' van de GGD Academy.’
  Lees meer »